torna

Detall de la notícia

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DE LA TARGETA DE CONDUCTOR (CAP)

Les proves previstes per el mes de Desembre a la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per el qual s´estableix el calendari de les proves per obtenir certificat d´aptitud professional de la qualificació inicial dels conductors (BOIB Núm 204 de 5 de Desembre del 2020)

Viatgers: 10 de Maig del 2021

Mercaderies: 7 de Maig del 2021