torna

Detall de la notícia

Imatge 4472709

L'alumnat d'FP continua amb la seva formació

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat que tots els centres educatius s’hagin hagut d’adaptar a una nova i exigent realitat. En aquest sentit, els docents dels centres que imparteixen FP han contribuït a adequar no tan sols els espais de les aules taller que els alumnes fan servir per adquirir tot un seguit de competències específiques, sinó que també han adaptat les seves metodologies didàctiques per poder impartir les classes complint amb totes les mesures excepcionals de seguretat i protecció dictades arran de la COVID-19.

Tot plegat fa que l’alumnat d’FP pugui seguir amb bastant de normalitat la seva formació i que les classes, tant les teòriques com les pràctiques que s’imparteixen en tallers o laboratoris, a l’aire lliure o en instal·lacions específiques dels centres, es duguin a terme majoritàriament de manera presencial i amb seguretat. Per altra part, i pel que fa al mòdul de Formació en centres de treball (FCT), a principi de curs ja es va autoritzar els centres perquè poguessin flexibilitzar la impartició d’aquest mòdul per així adaptar-lo a la situació originada per la pandèmia de la COVID-19.

En paraules del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, “és d’agrair tota aquesta tasca que estan desenvolupant des dels centres i sobretot s’ha de reconèixer l’esforç que fan els docents per fer el més normal possible aquesta situació actual, que no només ha afectat les nostres vides sinó també la nostra feina i la nostra formació. És per això que des de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca feim un agraïment públic d’admiració i respecte al professorat, a l’alumnat i a les empreses que col·laboren amb la formació professional per com han respost i s’han adaptat davant unes circumstàncies tan excepcionals i complicades”.