torna

Detall de la notícia

Imatge 4471716

Constituït el Consell de l'Educació i Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

\Adscrit a la Conselleria i amb seu a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, té les competències en matèria d’educació de persones adultes

\Aquest òrgan està format per representants de destacades entitats de les Illes Balears

\L’acte constitutiu celebrat avui dóna resposta a la Llei 4/2006 i a l’Ordre de creació de 2019

 

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March i el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antonio Baos han participat avui de la constitució del Consell de l’Educació i Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. Un organisme adscrit a la Conselleria i amb seu a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que té les competències en matèria d’educació de persones adultes.

La constitució d’aquest òrgan dóna resposta a la Llei 4/2206 que considera oportú regular la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes a les Illes Balears així, com l’Ordre per a la seva creació de 2019. 

 Aquest òrgan està format per diferents representants de destacades entitats de les Illes Balears que pertanyen al món educatiu, universitari, empresarial, a la Federació de municipis i a entitats com l’Institut Balear de la Dona, entre d’altres. Tots han mostrat avui la seva satisfacció per la creació del Consell de l’Educació i Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears amb un esperit de feina i col·laboració conjunta.      

Entre les funcions més destacades d’aquest òrgan s’inclou l'assessorament i la proposta de mesures, iniciatives i actuacions relatives als plans de formació de persones adultes a les administracions corresponents; la realització, el foment i la divulgació d'estudis sobre la situació de l'educació i la formació permanents de persones adultes a les Illes Balears o l'avaluació periòdica del programa general de

l'educació i la formació permanents de persones adultes i l'emissió d'informes i recomanacions sobre els resultats d'aquestes avaluacions.

A l’acte s’ha constituït també la Comissió Permanent i la Comissió de Treball d’aquest organisme. 

A partir d’ara, disposen d’un termini de sis mesos per aprovar el Reglament de funcionament intern del nou òrgan.