torna

Detall de la notícia

Imatge 4470116

Reunions amb els equips directius del CEPA Alcúdia i del CEPA Sa Pobla

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), Glòria Escudero, s’han reunit avui dematí amb els equips directius del CEPA Alcúdia i del CEPA Sa Pobla amb la intenció de conèixer de primera mà les necessitats dels seus respectius centres d’educació de persones adultes (CEPA).

Durant el transcurs de la reunió s’han tractat temes diversos, entre els quals la previsió de l’oferta per al proper curs, els convenis de col·laboració que se signen amb diferents ajuntaments, la resolució que permetrà els menors no acompanyats poder accedir a formacions d’acollida lingüística i el funcionament dels Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP), que també es convertiran en un punt d’informació del procediment d’acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació que properament es posarà en marxa. 

En l’actualitat les Illes Balears compten amb un total de 18 CEPA: 14 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa. Cal destacar que, per descentralitzar l’oferta d’adults, s’han anat habilitant fins a 40 aules en diferents punts de les Illes que són extensions dels CEPA de cada zona gràcies a la col·laboració de molts ajuntaments. De fet, aquesta col·laboració és molt important perquè no tan sols facilita que es pugui completar aquest tipus de formació sinó que també contribueix a acostar l’educació a la població adulta. En aquest sentit, Antoni Baos ha destacat que per a aquests dos centres concrets s’han signat convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Pollença, pel que fa al CEPA Alcúdia, i amb els de sa Pobla, Muro i Santa Margalida, quant al CEPA Sa Pobla.

CEPA Alcúdia

Situat al nucli històric d’Alcúdia, està dirigit per Catalina Maria Ginart i compta amb una aula externa que es troba ubicada en el Centre Cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença. Pel que fa a l’oferta formativa, ofereix ensenyaments inicials, educació secundària per a persones adultes (ESPA), acolliment lingüístic en català i en castellà, preparació per a les proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys, preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior, preparació de les proves lliures d’ESO, preparació de diferents nivells per a les proves de català, castellà per a estrangers, anglès, alemany i informàtica.  

CEPA Sa Pobla

Ubicat a sa Pobla, n’és el director Pere Franch i disposa d’una aula externa a Muro. Quant a l’oferta formativa, ofereix educació secundària per a persones adultes (ESPA), preparació per a les proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys, castellà per a estrangers, preparació de diferents nivells per a les proves de català, anglès (s’hi poden obtenir certificacions oficials de l’EOI corresponents al nivell bàsic A1 i bàsic A2), alemany i informàtica.