torna

Detall de la notícia

Imatge 4469850

Darrera fase per la elaboració del nou Model pedagògic d'EAP de les Illes Balears

\El nou model té per finalitat unificar els criteris de funcionament dels Equips d’atenció primerenca (EAP)  que treballen a les escoletes de les Illes Balears

\ A l’actualitat quasi un centenar de professionals formen part dels EAP en més de 580 unitats tant públiques com privades

\El procés es va iniciar de forma consensuada al febrer del 2020 i, les previsions apunten a que estigui aprovat a principis del 2021

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca mitjançant la Direcció General de Primera  Infància, Innovació i Comunitat Educativa i,  l’Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), continua fent feina en el nou Model pedagògic d’EAP de les Illes Balears. Un procés en el que s’ha implicat a tot el col·lectiu i que treballa plegat des de principis de 2020.

La finalitat del nou Model és d’una forma consensuada, unificar criteris, protocols i funcionament dels Equips d’atenció primerenca (EAP)  que treballen a les diferents escoletes de les Illes Balears.

Cal recordar que el procés va començar al febrer passat amb una jornada de reflexió i debat sobre el funcionament i el servei dels EAP cap a les escoletes. A partir d'aquí, es va treballar en dues línies: el suport i acompanyament a les famílies i, el funcionament intern del EAP. Després de molt debatre i molts esborranys, s’aprovaren els documents de guia per al funcionament dels EAP.

Ara s’ha iniciat la darrera part del procés que correspon a l'apartat d'inclusió i atenció a la diversitat dins els centres de 0-3, així com el paper de l'EAP en aquestes tasques. Lideren aquesta tasca els dinamitzadors Teresa Huget i  Vicenç Arnaiz amb la coordinació de Rosa Mas i Arnau Pascual del IEPI.

A l’actualitat a les Balears més de 90 professionals distribuïts en 8 equips territorials conformen aquests Equips d’atenció primerenca (EAP) en un total d’aproximadament 580 unitats, de les que 460 són de titularitat pública i la resta (unes 120), pertanyen a la xarxa complementària.

La previsió és tenir un esborrany cap al gener de 2021 per poder, a partir del model complet, treballar damunt un ordre de funcionament dels EAP de les Illes Balears.