torna

Detall de la notícia

Imatge 4465986

Resolució de la presidenta de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajudes per a la promoció del territori de les Illes Balears com a espai per a rodatges

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció del territori de les Illes Balears com a espai per a rodatges durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, que deriva del Conveni de col·laboració amb data de 9 de setembre de 2020 entre l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per promoure el territori de les Illes Balears com a espai per a rodatges, derivat alhora del Protocol general entre la conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i l'AETIB per internacionalitzar la cultura de les Illes Balears a través de l'estratègia turística.


Enllaç directe a la convocatòria: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/personas/tramites/tramite/4458284/