torna

Detall de la notícia

Imatge 4454409

Es renova la concertació de 12 places d'habitatge supervisat vinculades al servei d'acompanyament

\ Estan destinades a persones amb diagnòstic de salut mental, suport extens i discapacitat

\ Són un total de 6 places a Eivissa i 6 a Mallorca i tenen un pressupost d’1.251.000 euros


El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Afers Socials i Esports a concertar 12 places d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, suport extens i discapacitat vinculades al servei d’acompanyament. 6 de les places són a l’illa d’Eivissa i es concerten amb l’Associació Pitiüssa de Familiars de Persones amb Malaltia Mental (APFEM) i 6 a Mallorca amb el Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC).

Tant un concert com l’altre tenen una validesa de quatre anys: de dia 1 de desembre de 2020 a dia 30 de novembre de 2024 i disposen d’un import màxim, en cada cas, de 625.804€ més IVA; segons la distribució temporal i pressupostària proposada.

Val a dir que el servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat és un recurs residencial de caràcter permanent per a persones amb discapacitat per trastorn mental que necessiten suport de diferent intensitat. S’organitza en habitatges ordinaris que constitueixen el domicili habitual de la persona i ofereix suport assistencial, social o personal i supervisió per a les activitats de la vida diària.