torna

Detall de la notícia

L'IBAVI interposa 22 denúncies contra els ocupants irregulars dels pisos de Camp Redó

Avui capvespre, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons ha comparegut al Parlament en el debat sobre els pisos que té l'IBAVI al barri de Camp Redó.

El conseller Pons ha explicat el pla integral d'acció que està desenvolupant l'IBAVI als pisos de Camp Redó. Un pla que té per objectiu que els pisos quedin buits per poder-los cedir a l'Ajuntament tal com està acordat.

A Camp Redó hi ha un total de 568 habitatges, dels quals 483 són propietat privada, 42 de l'Ajuntament i 43 són de l'IBAVI.

El desembre de 2017, gràcies a un acord entre l'Ajuntament i l'IBAVI, l'ens municipal va expropiar 5 habitatges dels 48 que tenia en propietat l'Institut.

Així doncs, en aquests moments, l'IBAVI té 43 habitatges en propietat a Camp Redó. Dels quals, avui en dia, 22 es troben ocupats de forma irregular, 13 hi viuen llogaters de l'IBAVI i 8 estan buits.

El conseller Marc Pons ha recordat que l'objectiu amb el qual es treballa és deixar tots els pisos buits perquè l'Ajuntament els pugui recepcionar i sigui l'administració local qui pugui dur una actuació integral al barri.

D'aquesta manera des de l'IBAVI s'actua des de diferents fronts. En primer lloc, el passat mes de juny s'interposaren denuncies contra tots els ocupants irregulars dels 22 habitatges propietat de l'IBAVI. Deu d'aquestes denúncies ja s'han admès a tràmit i ja s'ha obert procediment judicial. El conseller Pons ha recordat que: "hem optat per una política contundent, però amb la intenció de poder cedir els pisos a l'Ajuntament perquè pugui dur a terme una tasca social al barri".

En segon lloc, des de l'IBAVI s'hi ha instal·lat alarma i porta blindada a cada habitatge que ha quedat buit, per prevenir futures ocupacions il·legals.

I en tercer lloc ha començat el reallotjament dels llogaters de l'IBAVI a altres pisos de protecció oficial.

Així doncs, com ha dit el conseller Pons: "Ens trobam el novembre de 2020, després de molta feina amb 13 pisos recuperats". Des de l'IBAVI s'han fet visites i mediació per la tornada voluntària de les claus oferint la possibilitat de participar en el procediment d'adjudicació de pisos de l'IBAVI. També s'han enviat cartes per aconseguir la col·laboració dels llogaters. S'han implantat nous protocols per prevenir ocupacions il·legals i agilitzar el procediment d'adjudicació per minvar el risc d'ocupacions. Així com, finalment, la interposició de denúncies acompanyades d'informes tècnics i socials.