torna

Detall de la notícia

Imatge 4452979

L'Estat assegura al Govern que defensarà a Europa eliminar els límits a les ajudes al transport de mercaderies per a les Illes Balears

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, i la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, han participat avui en la primera reunió de la Comissió Mixta entre l’Estat i la Comunitat Autònoma sobre les ajudes al transport de mercaderies presidida per la secretària d’Estat de Transport, María José Rayo.

Aquesta Comissió està prevista en el Decret 232/2020, de 4 de febrer de 2020, que regula la compensació al transport marítim i aeri de mercaderies, amb origen i destinació a les Illes Balears, i que va incrementar fins al 65% del cost les ajudes per a l’exportació de productes de les Illes i fins al 60% la importació de matèries primeres no energètiques necessàries per a la producció. El Decret també va incorporar per primera vegada ajudes per al transport de mercaderies entre les Illes. Formen part de la Comissió un representant del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que actua com a president; un representant del Ministeri de Hisenda, un de la Delegació del Govern a les Illes Balears i tres del Govern de les Illes Balears.

El conseller Marc Pons ha destacat, després de la primera reunió, el compromís de l’Estat per fer front comú amb les Illes Balears per aconseguir l’eliminació del límit de la quantitat que pot rebre cada empresa (fixat per reglament europeu 651/2014 de minimis), de manera que es deixi d’aplicar aquesta limitació a les Illes Balears de la mateixa forma que no està vigent per a les regions ultraperifèriques com les Illes Canàries.

El proper mes de gener la Comissió Europea obre les negociacions amb els estats membres per a la modificació de distints reglaments, entre ells el Reglament 651/2014 pel que es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior (els anomenats minimis) i, segons ha explicat el conseller, l’Estat ha reiterat el seu compromís per defensar el posicionament de les Illes Balears.

El posicionament de les Illes Balears és compartit per altres illes europees, fet que serà important per a la negociació per estats que es durà a terme.

El conseller ha explicat que les dades de les ajudes per al transport de mercaderies de les Illes de 2020 reflecteixen un increment del 7 % de les empreses (370) que n’han rebudes respecte de 2019, per un import de 3,6 milions d’euros. En l'àmbit del sector agroalimentari, aquest percentatge arriba al 17%.

No obstant això, el conseller ha afegit que la partida que havia previst l’Estat (de 5,6 milions) no s’ha exhaurit per dues raons: per l’aplicació de la limitació dels minimis i perquè pot ser alguns empresaris o productors no ho han sol·licitat. Per aquest motiu, el conseller ha assegurat que, amb vistes a la convocatòria de 2021, es farà un esforç perquè la informació arribi a tots els empresaris i puguin presentar la seva sol·licitud d’ajuda.

La partida prevista per a 2021 és també de 5,6 milions, tot i que és una quantitat ampliable (de la mateixa manera que ho és, per exemple, la que es destina al descompte de resident per viatjar) i totes les empreses que compleixin els requisits podran accedir-hi.

La Comissió Mixta que s’ha constituït avui és l’espai on el Govern de les Illes Balears pot fer les propostes sobre actualització de sectors econòmics i tipus de mercaderies que puguin beneficiar-se d'aquestes ajudes i per exposar les problemàtiques particulars del teixit empresarial balear i realitzar propostes de solució i millora.

En la reunió d’avui, s’ha acordat ja la creació d’una comissió tècnica que concretarà, a petició de les Illes Balears, una llista de productes agraris de primera transformació que haurien de rebre les ajudes per al transport. Es cercarà com poder fer-ho efectiu dins del marc legislatiu existent per a la pròxima convocatòria de 2021.

En aquest sentit, la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, ha destacat la importància d’aquestes ajudes per al sector agrari, la viabilitat del qual ve marcada de manera absoluta pel fet insular.

Segons ha manifestat la consellera, la renda agrària balear és un 54% de la renda agrària mitjana en la resta d'Espanya, un fet que s'explica, entre d'altres, pels sobrecostos que suporten de manera directa els comptes de les explotacions agràries i ramaderes de les Illes Balears. Entre aquests, el de transport de mercaderies, matèries primeres i entrades no energètiques —que són essencials per a la producció— representen ara com ara el 30% de la rendibilitat de les explotacions.

La consellera ha insistit en què el sector de les llles s'ha vist beneficiat per les ajudes al transport, però que aquestes són insuficients perquè no cobreixen tot el sector. A més, ha indicat: «D'aquí la importància de la creació d'aquesta comissió tècnica de treball que ens permeti elaborar una llista de productes, matèries primeres i entrades no energètiques que puguin acollir-se a aquestes ajudes».