torna

Detall de la notícia

Imatge 4451605

Es reactiven les tasques en el bloc de nínxols de la fossa número 5 de Porreres

El Govern i l'Ajuntament de Porreres signaren el passat mes de maig un conveni per donar seguretat jurídica a les tasques d'exhumació pendents

Aquest dilluns s'han iniciat les tasques prèvies que han de permetre l’esbucament del bloc de 37 nínxols, 5 osseres i 2 capelles de la fossa número 5 del cementeri de Porreres. Una passa necessària perquè la Sociedad de Ciencias Aranzadi dugui a terme el projecte d'excavació i exhumació previst dins el Pla de Fosses de 2018 del Govern de les Illes Balears.

Durant aquestes darreres setmanes, els familiars de les persones enterrades en aquests nínxols i capelles han traslladat temporalment les restes a altres sepultures propietat de la família o als nínxols de lloguer de què disposa l'Ajuntament de Porreres.

Aquest dilluns, els operaris de l’empresa constructora han instal·lat la bastimentada necessària per començar a retirar els elements patrimonials d’aquestes tombes. L’objectiu és evitar que pateixin desperfectes durant les obres i es puguin tornar a instal·lar quan es tornin a construir els nínxols.

A l’inici d’aquestes tasques han estat presents el secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern, Jesús Jurado, la batlessa de Porreres, Xisca Mora, el director general de Memòria Democràtica, Marc Herrera i el president de la Comissió de Memòria de Porreres, Miquel Àngel Veny.

“Aquestes són unes obres llargament esperades. Teníem un deute amb els familiars de les víctimes enterrades en el cementeri de Porreres” assenyala el secretari autonòmic, Jesús Jurado, qui ha recordat com fa dos anys el projecte d'excavació i exhumació de la fossa número 5 va quedar en suspens a causa de l'enterrament el juliol de 2018 d'una persona en aquest bloc de nínxols. La legislació sanitària imposa un termini de dos anys perquè es puguin traslladar aquestes restes, que s'ha exhaurit aquest 2020.

Durant aquest temps, la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, a la qual està adscrita la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern, i l'Ajuntament de Porreres han signat un conveni de col·laboració per a la coordinació de les actuacions relatives a la fossa núm. 5 del cementiri de Porreres, amb l'objectiu de dotar de seguretat jurídica les actuacions pendents.

“Aquest conveni deixa clara la voluntat de coordinació que hi ha entre totes dues institucions i ens permet garantir la màxima eficàcia a l'hora de continuar amb les tasques d'exhumació d'una de les fosses més importants de Mallorca, com és la de Porreres”, explica el secretari autonòmic Jesús Jurado, “al mateix temps que preservam els drets i la dignitat de les restes dipositades que s'han hagut de traslladar de forma temporal”.

El conveni de col·laboració

El conveni de col·laboració signat entre la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització i l'Ajuntament de Porreres el passat mes de maig concreta els compromisos i obligacions d'ambdues parts en relació amb l'execució de la segona fase d'exhumació de la fossa de Porreres.

Entre els compromisos que assumeix la Conselleria hi ha el de vetllar, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, per la correcta execució dels contractes d'excavació, exhumació i identificació de restes; de l'enderrocament i reconstrucció d'un bloc de nínxols i capelles al cementiri de Porreres, així com de la direcció d'obra corresponent.

La Conselleria ha d'assumir les despeses d'aquests treballs de demolició, dels treballs de recerca i exhumació de les restes, així com de la reconstrucció de les unitats d'enterrament que s'hagin hagut d'enderrocar, retornant l'emplaçament afectat pels treballs al seu estat previ a la intervenció. Això implica que s'ha d'edificar de nou el bloc de nínxols i capelles, conservant i protegint els efectes personals movibles de cada sepultura per tal de tornar-los a instal·lar una vegada que l'obra estigui finalitzada.

Pel que fa a l'Ajuntament de Porreres, aquest ha de garantir la viabilitat de les tasques d'exhumació de la fossa i de les obres previstes. També ha de vetllar perquè les intervencions ocasionin les menors molèsties als veïns afectats i els assignarà, de forma temporal, l'ús d'enterrament a una altra sepultura mentre durin els treballs de recuperació de les restes de la fossa i l'edificació posterior dels nous nínxols i capelles.

L'Ajuntament s'ha d'encarregar, així mateix, de la gestió i coordinació de les actuacions de l'empresa funerària, tant pel que fa a l'exhumació com la posterior inhumació als nínxols i capelles de nova construcció, i ha de mantenir informades les famílies de les actuacions que es duguin a terme.