torna

Detall de la notícia

Imatge 4451737

Pla de Formació Sectorial 2021

Continua el procés de detecció de necessitats formatives. Per a dissenyar el Pla de Formació Sectorial, l'EBAP ha de conèixer les necessitats formatives del personal empleat públic, entesa la necessitat formativa com la discrepància entre les competències actuals de les persones en l’exercici professional i les competències considerades ideals per a un exercici òptim. Per això, el personal responsable de formació de les diferents conselleries i organismes està immers en el procés de detecció de necessitats formatives, conscients de la importància que té l'aprenentatge permanent com a vehicle per adaptar-se i afrontar els nous reptes a l'organització.

Si voleu participar en aquest procés i encara no sabeu com fer-ho, podeu contactar amb la persona responsable de formació de la vostra conselleria. Trobareu les seves dades al següent enllaç: