torna

Detall de la notícia

Imatge 4449968

Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a entitats públiques, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears

Actuacions Subvencionables: Es pot rebre ajuda per a l’establiment de nous punts de recàrrega pública per a vehicle elèctric, ubicats en la via pública o en aparcaments públics de lliure accés. També és subvencionable la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i bateries de liti per al subministrament dels nous punts de recàrrega amb un màxim de 10 kWp per cada punt de recàrrega.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes:

a) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Els ajuntaments han d’haver manifestat, per acord de l’òrgan competent, la decisió d’adherir-se al conveni de col·laboració amb la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i el consell insular corresponent per al desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB).

c) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu en el territori en el territori de les Illes Balears.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 24 de novembre de 2020 i finalitza el 30 de juny de 2021 per a l'anualitat 2021 i 30 de juny de 2022 per a l'anualitat 2022.

Quantia de les ajudes: La quantia de les ajudes serà del 100 % de l’equip de recàrrega, amb un màxim de 4.000 € per a punts de recàrrega simples i 7.000 € per a punts dobles que permetin la recàrrega simultània de dos vehicles.

En el cas de punts de recàrrega que incorporin pèrgoles fotovoltaiques i/o sistemes d’acumulació ió liti, s’estableix una quantia de subvenció addicional del 100 % sobre el valor de la inversió admissible, que serà d'1,5 €/Wp per a la instal·lació de les pèrgoles i de 500 €/kWh en els sistemes d’acumulació ió liti.

 

Aquestes ajudes estan finançades per l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears i de mesures d'impuls de turisme sostenible.