torna

Detall de la notícia

Imatge 4449079

Activitat de formació per a professorat d'FP – SOFTWARE MULTIDISCIPLINARI REVIT + BIM

L’1 de desembre s’obrirà el termini per inscriure’s a la formació “Software multidisciplinari Revit + BIM”. Aquesta activitat formativa, organitzada pel Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, tendrà una durada de 40 hores i es durà a terme del 8 de gener al 25 de febrer de 2021. La formació alternarà sessions presencials, que es realitzaran a l’IES Politècnic (Palma), amb altres de presencials per videoconferència. 

Destinataris

1. Professorat d’FP en actiu de l’IES Politècnic de les següents famílies professionals: Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Fusta, moble i suro, Informàtica i comunicacions, Instal·lacions i manteniment i Refrigeració i climatització.

2. Els professors en actiu de les famílies anteriors que imparteixen els següents mòduls: Representacions de construccions, Disseny i construcció d’edificis, Instal·lacions en edificació, Desenvolupament de projectes d’edificació residencial, Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial, Desenvolupament de projectes urbanístics, Desenvolupament de projectes d’obra civil, Mesurament i valoracions, Xarxes i serveis, Urbanisme i obra civil, Aixecaments topogràfics, Replantejos de construcció i Estructures.

3. Altre professorat que pugui dur a terme una aplicació didàctica relacionada amb els continguts de la formació. 

Objectius     

  • Crear una superfície topogràfica mitjançant importació.
  • Crear i modelar un edifici d’una planta més soterrani, amb els seus alçats i seccions. 
  • Dotar els alumnes dels coneixements necessaris per a aprofundir en el maneig de Revit. 
  • Saber obtenir la documentació necessària per a la presentació d’un projecte bàsic, basat en un habitatge unifamiliar amb Revit. 

 

Termini d’inscripció

De l’1 al 13 de desembre de 2020 a través del Portal del personal. 

Tota la informació relacionada amb aquesta activitat es pot consultar en el document adjunt.

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.