torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia per a l'elaboració del Full de Ruta per a la gestió sostenible de les matèries primeres minerals

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic acaba d'obrir el procés de consulta prèvia per a l'elaboració del Full de Ruta per a la gestió sostenible de les matèries primeres minerals.

L'objectiu d'aquesta consulta és demanar l'opinió de les persones i entitats interessades sobre la identificació de prioritats i recursos necessaris, així com els principals reptes per al desenvolupament sostenible de les matèries primeres minerals i les possibles mesures per superar-los

La transició cap a una societat climàticament neutra en 2050 suposa augmentar el consum de certes matèries primeres minerals, ja que les tecnologies d'energia neta requereixen més recursos minerals. Tot i que bona part d'aquesta demanda serà coberta per l'ús creixent de matèries primeres secundàries, l'extracció primària seguirà tenint un paper en la demanda, el que requereix de l'elaboració d'un Full de Ruta que garanteixi que els recursos s'exploten de forma sostenible i econòmicament viable, utilitzant les millors tècniques disponibles, assegurant la reducció d'emissions en el sector i disminuint en la mesura del possible la dependència de les importacions.

Addicionalment, la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de garantir la resiliència de la nostra economia i la nostra societat a través d'un subministrament segur i sostenible de matèries primeres fonamentals.

El Pla Nacional d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), en la seva mesura 5.7, apunta a la necessitat de desenvolupar nous instruments de suport a la recerca i la innovació en energia i clima, amb la implementació d'accions concretes orientades a actualitzar la informació sobre les reserves de matèries primeres a Espanya i la seva futura demanda en funció de les necessitats tecnològiques.

La proposta d'Estratègia a llarg termini (ELP), per la seva banda, estableix la reutilització i reciclatge i el foment de l'economia circular com a primera opció per alimentar els processos productius. I una vegada esgotats, i sempre que sigui econòmicament viable, l'aprofitament dels recursos minerals autòctons sota estàndards mediambientals i de sostenibilitat europeus, assegurant la reducció d'emissions en el sector i disminuint en la mesura dels possible la dependència de les importacions.

El document de la consulta, a més, està alineat amb les accions previstes en el context europeu. Entre elles, el Pacte Verd Europeu, la Nova Estratègia Industrial o la Comunicació sobre matèries primeres fonamentals. Totes elles apunten a la reducció de l'consum, l'eficiència i l'accés als recursos com una qüestió de seguretat estratègica perquè Europa sigui una economia competitiva i abast la neutralitat climàtica.

La consulta prèvia per a l'elaboració d'aquest Full de Ruta inclou qüestions sobre quines actuacions poden contribuir a millorar la qualitat de l'subministrament de matèries primeres minerals en la transició cap a una economia climàticament neutra o com pot contribuir el sector a l'impuls de l'Estratègia Espanyola d'Economia circular, a l'repte demogràfic ia la transició justa, a través, per exemple, de la reutilització de recursos, l'adequada integració dels recursos minerals en l'ordenació del territori o l'impuls a la indústria i llocs de treball verds.

La informació està disponible al següent enllaç. El termini és fins al 26 de novembre.