torna

Detall de la notícia

Actualització II del Protocol COVID-19 COMINROC-Col·legis de Mines de 27 de setembre de 2020

La Comissió de Seguretat Minera ens presenta  aquesta actualització del protocol d'instrucció de feina en la indústria extractiva, que actualitza el que va ser publicat el 20 d'abril de 2020.