torna

Detall de la notícia

Imatge 4443595

Consum recorda: pot canviar el format del Black Friday, però els drets són els mateixos

La Direcció General de Consum elabora tota una bateria de recomanacions informar dels drets dels consumidors

Durant el mes de novembre, determinats comerços celebren les jornades especials de descomptes Black Friday i Cyber Monday. La Direcció General de Consum recorda als usuaris que, encara que hi hagi dies amb descomptes, els drets han de ser clars.

La pandèmia de la covid ha provocat que les vendes del comerç electrònic hagin augmentat notablement. En aquest sentit, les compres per Internet han de respectar els drets dels consumidors.

Consum aconsella fer la compra electrònica en pàgines segures. La s en una adreça web (https en lloc d’http) significa que el lloc és segur. Una altra forma d’identificar una pàgina segura és l’aparició en la pantalla d’un cadenat tancat o una clau —si s’hi clica dues vegades, apareixerà informació sobre el certificat de seguretat.

Es recomana també comprovar el preu original del producte, si inclou l’IVA i si té despeses d’enviament o no, de manera que es pugui identificar quin és realment el descompte que es fa.

Els consumidors han d’assegurar-se que identifiquen el responsable de la pàgina web o entitat proveïdora (nom, domicili, CIF).

Consum recorda que el comprador disposa del dret de desistiment, de què l’han d’haver informat. Això permet, sense necessitat d’al·legar cap motiu, cancel·lar el contracte durant un termini mínim de catorze dies naturals des del dia de la recepció del producte.

Finalment, sempre s’ha de guardar una còpia de les operacions de compra que s’han fet. En acabar l’ordre de compra, ha d’aparèixer una pàgina que resumeixi l’operació (és aconsellable que els compradors se’n quedin una còpia, fins i tot en cas que es produeixi algun tipus d’incidència o operació fallida per error informàtic).


Comerç de proximitat

La Direcció General de Consum anima a tenir en compte altres elements en el moment de comprar. En aquest sentit, optar pel producte local i de proximitat estimula el comerç de proximitat i augmenta la competitivitat del comerç i del sector primari de les Illes Balears.

Reclamació i denúncia

Totes les empreses han de disposar de fulls oficials de reclamació i denúncia. És una garantia, en cas de denúncia, que l’empresa estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum.

El consumidor, si considera que no s’han respectat els seus drets, pot presentar una reclamació en els serveis de consum de les comunitats autònomes, en les oficines municipals d’informació al consumidor dels ajuntaments, en les associacions de consumidors i usuaris, i en les juntes arbitrals de consum.

Si resideix a Espanya, però vol reclamar contra una empresa d’un altre estat membre de la UE, Noruega o Islàndia, ho pot fer a través del Centre Europeu del Consumidor i en els tribunals de justícia.

Per a més informació:

Oficines de la Direcció General de Consum

Palma: 971 78 49 96

Maó: 971 36 04 26 / 971 36 87 03

Eivissa: 971 30 67 00 / 971 30 67 64

Sistema de cita prèvia obligatòria

Xarxes socials: @IBConsum

Telèfon gratuït d’atenció al consumidor: 900 16 60 00

Reclamació telemàtica: reclamacionsconsum.caib.es