torna

Detall de la notícia

Imatge 4440166

La planificació d'Inspecció de Treball a les Illes Balears per a 2021 s'incrementa un 2'8%, amb una programació total de 17.206 actuacions

La planificació autonòmica és de 8.086 actuacions, que prioritzen tres eixos: control de temporalitat i temps de treball, igualtat de gènere i salut laboral i COVID-19

La Inspecció de Treball i Seguretat Social realitzarà el 2021 un total de 17.206 actuacions a les Illes Balears, que representa un increment del 2’8% respecte a l’any 2020. D’aquest total, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball n’ha planificat de 8.086, gairebé la meitat del conjunt d’inspeccions. Les accions autonòmiques planificades se centraran principalment en 3 eixos: el control a la temporalitat, la igualtat efectiva de gènere i la prevenció de la salut laboral amb un especial accent en les mesures de prevenció contra la COVID-19.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha anunciat avui aquestes dades després de presidir la reunió de la Comissió Tripartita de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, on hi ha participat representants dels agents econòmics i socials (CCOO, UGT, PIMEB I CAEB) així com la Direcció Territorial de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social

S’incrementen en un 20% la vigilància de la temporalitat i el temps de treball

En el seu compromís contra la precarietat laboral, el Govern planifica un total de 4.043 actuacions a nivell autonòmic en ocupació i relacions laborals, un 2’5% més que al 2020, de les que destaquen:

  • Contractació: es projecten 1000 visites de temporalitat (+11’1% que el 2020) i 225 de parcialitat (+12’5%)
  • Temps de treball (hores extres, jornada laboral, etc): es planifiquen 1.265 actuacions (+23%)

Negueruela ha indicat que “el treball de les empreses ha estat exemplar en línies generals, assumint la contractació durant els mesos més durs de la pandèmia. Per aquelles empreses que compleixen amb la llei és molt important que la Inspecció de Treball faci la seva funció per tal que no es vegin perjudicades per la competència deslleial de les empreses que no compleixen amb la normativa laboral. Una major proporció del pes autonòmic en la inspecció implicarà un millor control de les condicions de treball i salarials i, per tant, una major qualitat de l’ocupació.”

Campanyes d’igualtat de gènere: augmenten en un 80% les actuacions

El Govern reafirma el seu compromís amb el Pacte Social contra les violències masclistes i la Llei d’Igualtat Balear projectant 234 actuacions per l’exercici 2021 que representarà un increment del 80% respecte a l’any 2020. En aquest sentit es veuran especialment reforçades les actuacions en matèria de control del compliment de l’obligació de disposar d’un registre de salaris per sexe, de les que està previst arribar a les 100 actuacions, el que representaria un increment del 300% respecte a l’any 2020.

“En definitiva – ha assenyalat el conseller – més eines que contribueixen a la igualtat entre dones i homes en un aspecte tan important com és la igualtat salarial, un dels grans dèficit no només del nostre mercat laboral sinó del conjunt de la societat que cal corregir.”

 

Visites per prevenció de riscos laborals: s’amplien un 2’5%

Les visites per prevenció de riscos laborals (4.043 actuacions) també es veuran incrementades en un 2’5% més al 2020. Aquestes es desglossen de la següent manera:

  • Visites a centres de treball per comprovar les condicions materials de treball: 2.521.
  • Visites al sector de la construcció: 1.010.
  • Es creen dues campanyes específiques de prevenció i salut laboral respecte a la COVID-19 amb les que es preveuen 105 actuacions.
  • Actuacions de control dels serveis de prevenció_ +28%.
  • Elaboració d’estudis i plans de seguretat: 30 accions.

Sobre aquest darrer eix, el conseller ha volgut remarcar “la importància del component preventiu i divulgador de les actuacions en matèria de COVID-19, que també portem als serveis de prevenció externs amb campanyes específiques.”