torna

Detall de la notícia

Imatge 4438119

El Fòrum Balear del Voluntariat vol créixer en representativitat i obri nous canals de participació a ajuntaments, entitats i a la ciutadania

Així ho recull el Pla d’Acció 2020-2022 que han presentat avui la Direcció General de Participació i Voluntariat del Govern i la Plataforma del voluntariat de les Illes Balears, Plavib, amb motiu de la reunió anual d’aquest òrgan.

Aquest dijous, 4 de novembre, s’ha celebrat el setè Fòrum Balear del Voluntariat, l’òrgan consultiu de coordinació i foment de la participació de la ciutadania en les organitzacions de voluntariat.

En la reunió, que ha presidit la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, la Direcció General de Participació i Voluntariat i la Plavib han compartit amb els membres del Fòrum la proposta de Pla d’Acció 2020-2022. Un pla de feina que pretén avançar en l’objectiu fixat per a aquesta legislatura des de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern: consolidar i fer més efectiu el fòrum com a òrgan de consulta representatiu i obert a la participació de tots els actors implicats en el món del voluntariat a les Illes Balears.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha encoratjat els participants del Fòrum i les organitzacions representades a continuar amb la "feina inspiradora" que fan i els ha agraït "l'extraordinari esforç i compromís demostrat pel teixit associatiu i per tots els agents que fan feina en el món del voluntariat, especialment en temps difícils com el de l'actual pandèmia, que ha generat i genera tant de patiment".

Pla d’Acció 2020-2022

El Pla d’Acció 2020-2022 presentat avui proposa revisar l’estructura del Fòrum i obrir-la a tots els àmbits d’actuació que recull la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears  —voluntariat social, sociosanitari, esportiu, cooperació, oci-lleure, mediambiental, cultural, educatiu i protecció civil.

“El Fòrum del Voluntariat es va crear l’any 2015, abans que s’aprovàs la nova Llei del voluntariat de les Illes Balears”, explica la directora general de Participació i Voluntariat, Maria Amengual, “per això la seva organització s’ha d’ajustar a la nova Llei i per dotar-lo com a òrgan consultiu s’ha d’obrir a tots els àmbits. S’ha de contemplar més les entitats locals, que hi puguin participar directament, així com les entitats de tots els àmbits de voluntariat que recull la Llei, i les institucions que hi tenen competències, tant el Govern com els consells insulars. L’objectiu és que puguin estar presents en tot moment i que tenguem un Fòrum més participatiu, obert i dinàmic”.

Per afavorir aquesta major participació, es preveu la creació de nous canals de relació com és l’e-fòrum, una eina de participació virtual que permetrà obrir el Fòrum a totes les entitats de voluntariat, tots els ajuntaments i a la ciutadania en general. També s’aposta per la creació de grups de treball per tractar temes estratègics dins el món del voluntariat, com per exemple, l’adaptació a l’actual marc normatiu de les actuacions que duen a terme les administracions en l’àmbit del voluntariat.

Aquest nou Pla d’Acció serà dinamitzat des de la Plataforma del voluntariat de les Illes Balears, la Plavib, en coordinació amb la Direcció General de Participació i Voluntariat del Govern de les Illes Balears.