torna

Detall de la notícia

Imatge 4422719

Santiago celebra que el carnet monoparental visualitza que existeixen famílies en plural

La consellera demana a les administracions que les tenguin en compte a l'hora d'elaborar els pressuposts perquè així puguin accedir a les bonificacions i ajuts

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, juntament amb el president de l'IMAS, Javier de Juan, han presentat avui el carnet que acredita el reconeixement de família monoparental i la condició de família nombrosa monoparental i que compta amb el suport de l'Associació de Famílies Monoparentals de les Illes Balears (FAMOIB),

El passat 21 de setembre el Govern de les Illes Balears va aprovar el decret que establia com ha de ser el carnet monoparental i des del passat 22 d'octubre aquestes famílies ho poden sol·licitar al consell insular pertinent. Segons ha explicat avui l'IMAS, aquesta primera setmana a Mallorca ja ho han sol·licitat unes setanta famílies.

Beneficis

Segons la Consellera Fina Santiago, l'existència d'aquest carnet monoparental “suposa una visualització que a la nostra comunitat autònoma existeixen famílies en plural i de diferent model. Les monoparentals de cada vegada estan presents socialment perquè de cada vegada hi ha sobretot més dones que decideixen criar sense cap tipus de relació de parella i per tant és una figura que cada vegada està més present a la nostra comunitat autònoma”.

Les famílies monoparentals, a l'igual que les famílies nombroses, són famílies en situació de protecció especial que han de tenir una atenció prioritària o específica, atesa l'especial dificultat per acomplir la cura i l'atenció als membres que en formen part, en situació de vulnerabilitat econòmica o social.

Segons Santiago que un carnet els identifiqui com a tals els iguala en drets a les famílies nombroses. A més, facilita a la resta d'administracions que puguin fer una millor planificació dels seus ajuts (per exemple a l'hora d'atorgar beques menjador, reduccions de taxes universitàries, places municipals a escoletes públiques...). És per això que Santiago ha aprofitat la presentació d'avui per fer una crida a les administracions públiques que ho tenguin dins els pressuposts “perquè un ajuntament podria fer per exemple una reducció de l'IBI d'aquelles famílies nombroses o monoparentals, o per exemple el Govern podrà fer reducció d'altres tipus de taxes. Aquests són els beneficis que poden tenir: hi ha famílies que tenen més dificultats que altres famílies i ja que consideram que els fills són un be per la societat en conjunt hem de donar suport a les famílies que fan aquesta passa”.

Val a dir la Conselleria d'Afers Socials i Esports va fer la passa de dur endavant aquesta nova regulació en comprovar els canvis socials que, en els darrers anys, han afectat l’estructura de les famílies, atès que se n’ha reduït el nombre de membres a conseqüència de la baixa natalitat i s’ha reduït també el nombre de famílies en què conviuen tres generacions; mentre que el nombre de famílies monoparentals en què un únic adult, majoritàriament una dona, assumeix la responsabilitat sobre els infants s’ha incrementat.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha impulsat aquest decret perquè és un manament de la Llei de Família, aprovada l’agost de 2018, que regulava, per primera vegada, el que és una família monoparental. L’article 7 de la Llei estableix que les famílies monoparentals són les que estan formades per un o més fills i que depenen econòmicament d’una sola persona progenitora.