torna

Detall de la notícia

Nova Llei de Cooperació

NOVA LLEI DE COOPERACIÓ DE LES ILLES BALEARS

 

L’esborrany de l’Avantprojecte de llei ha finalitzat el procés participatiu de redacció, així com els procediments i tràmits interns per a la tramitació, i ara en queda pendent tan sols l’aprovació definitiva pel Consell de Govern. Una vegada que el Consell de Govern l’aprovi, el document es remetrà a la Mesa del Parlament perquè el tramiti.

 

Podeu seguir l’evolució de la tramitació de l’Avantprojecte al Portal de transparència del Govern de les Illes Balears

 

http://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/avantprojecte_de_llei_de/