torna

Detall de la notícia

Resolució de concessió i denegació d'ajudes per modernitzar les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la COVID-19