torna

Detall de la notícia

Imatge 4414098

Més de 6 mil docents de 300 centres de les Balears participen de formacions en competència digital

\Formen part de les accions previstes al Pla de Digitalització dels centres educatius de les Illes Balears

\Des de l’inici de curs els docents participen de formacions en línia amb el suport dels assessors IBSTEAM i CEP de la Conselleria

\La finalitat és que el docent conegui les eines bàsiques per crear i gestionar entorns virtuals d’aprenentatge

\Les formacions en competència digital seguiran durant tot el curs 2020/2021

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i el CEP IBSTEAM continua fent feina en el Pla de Digitalització dels centres educatius de les Illes Balears. Un Pla que contempla l’organització digital del centre (ús de plataformes virtuals, aules virtuals, usuaris, polítiques de seguretat, contacte amb famílies), la competència digital de l’alumnat, la formació dels docents, l’equipament tecnològic del centre i la coordinació amb IBSTEAM. Destacar que els centres han inclòs aquests apartats als Plans de contingència. 

Entre les accions ja posades en marxa es troba la Formació en competència digital i eines d’ensenyament en línia en diferents formats per poder arribar a les diferents necessitats dels docents en funció del seu nivell.

L’objectiu és que els docents puguin gestionar un entorn virtual d’aprenentatge

A l’actualitat d’aquesta Formació de nivell bàsic, en primera convocatòria han participat un total de 4.897 docents de 238 centres educatius de les Illes Balears. Es fa en línia i la realitzen 74 formadors entre els assessors del Centre de formació de  professorat- CEP-  (45), els assessors IBSTEAM (5) i 24 assessors externs (docents experts en eines digitals).

Distribuïts en grups de 30 i amb 163 aules virtuals actives al mateix temps, la formació té per finalitat que dins un entorn Gsuite, mitjançant Classroom, que els professors participin d’una formació pràctica que els permeti conèixer les eines bàsiques per gestionar un entorn virtual d’aprenentatge amb feedback directe amb el seu centre. La formació finalitza amb una pràctica que consisteix en la creació d’una classe virtual amb  alumnes. Aquesta formació es va iniciar el passat 14 de setembre  fins el 11 d’octubre.  

Ja està en marxa una segona convocatòria d’aquest mateix curs que començà el passat 13 d’octubre amb més de 2 mil docents apuntats.

Les formacions continuen al llarg dels propers mesos. També va començar el passat 13 d’octubre, el curs de Configuració i gestió d'entorns col·laboratius per centres administrats pel CEP IBSTEAM (20h). Així com formacions en:

- Gestió de Moodle com a entorn virtual d'aprenentatge (nivell bàsic) 20h.

- Configuració i gestió d'entorns col·laboratius per coordinadors TIC de centres.

-  Webinar – Accesibilitat e inclusió en entorns digitals.