torna

Detall de la notícia

Imatge 4413696

Presentació de candidatures al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears 2021

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic. Actualment, es regeix, pel Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears.

 

Adjunt  trobareu el model de presentació de les candidatures al Premi Ramon Llull 2021, el qual haureu de presentar acreçat a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igulatat en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES FINALITZA EL 16 DE DESEMBRE DE 2020