torna

Detall de la notícia

Imatge 4412856

Programa d'experiència formativa "Europarlament" (curs 2020-2021)

Arran de l’èxit i la bona acollida que ha tingut el Programa d’experiència formativa "Europarlament", s’ha decidit donar-li continuïtat per al curs 2020-2021. 

El Programa d'Experiència Formativa "Europarlament" és un programa destinat a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera, així com al foment del coneixement de les institucions europees entre l'alumnat de les Illes Balears. És un programa organitzat en col·laboració amb el Centre Balears Europa i el Liceu Francès de Palma per al curs 2020-2021 que s’adreça als centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat. 

En què consisteix el programa?

El programa consisteix en la reproducció a escala reduïda del funcionament del Parlament Europeu, seguint la seva estructura, organització, funcionament, procediment dels diferents organismes, polítiques dels Estats membres, problemes mundials. Es tracta d’un joc de rol en el qual s’atribueix a l’alumnat participant el rol d’un diputat europeu que representa un partit polític d’un Estat membre determinat.

Objectius del programa

  • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera i fomentar el desenvolupament de la comunicació escrita i oral de l’alumnat.
  • Generar processos d’aprenentatges significatius sobre els diferents països membres de la Unió Europea.
  • Millorar el coneixement del rol, funcionament i organització de les institucions europees i fomentar el concepte de ciutadania europea fent la Unió Europea més accessible i més comprensible.
  • Donar a conèixer i comprendre els reptes de la societat actual i millorar el coneixement del món contemporani i dels compromisos de l’alumnat.
  • Fomentar els intercanvis i trobades multilingües i multiculturals.
  • Oferir la possibilitat a l’alumnat d’ampliar horitzons intercanviant idees mitjançant trobades entre centres educatius.

 

Destinataris  

  • Centres – Poden participar en aquest programa els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que imparteixen el segon cicle d’educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2020-2021. Es realitzarà una selecció d’un mínim de 7 centres entre totes les sol·licituds que s’hagin presentat. El nombre màxim d’alumnes participants és de 180.
  • Professorat – Cada centre participant escollirà un o dos membres de l’equip educatiu. Com a mínim un dels dos professors participants haurà de realitzar la formació inicial que s’organitzi.
  • Alumnat – Cada centre durà a terme la selecció d’un grup de participants de 4t ESO i/o 1r batxillerat, d’acord amb els criteris fixats pel propi centre, que serà com a mínim de 10 alumnes i no podrà ser superior a 15 alumnes.

 

Sol·licitud, termini i lloc de presentació

Les sol·licituds per participar en el procés de selecció han de seguir el model que figura a l’annex 2.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de publicar-se.

Les sol·licituds s’han de dirigir al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i s’han de presentar per correu electrònic a través de l’adreça de correu electrònic spl@dgpice.caib.es.