torna

Detall de la notícia

El nou decret de bingos de Balears limitarà les llicències d'obertura i es farà un seguiment fiscal de l'activitat

El projecte restarà a informació pública fins al pròxim 30 d'octubre

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ha fet públic el projecte del nou decret que regularà el joc dels bingos a Balears. Entre les principals modificacions que s'inclouen en aquest decret, destaca la limitació d'atorgar noves llicències per desenvolupar aquesta activitat, l'ampliació de les zones de protecció per a menors d'edat, i la prohibició de qualsevol tipus de publicitat sobre aquesta modalitat de joc.

Un dels objectius bàsics d'aquesta norma que s'ha elaborat des de la Direcció General de Comerç és protegir els col·lectius més vulnerables a través de mecanismes que garanteixin la imprescindible protecció dels menors d'edat i de les persones que hagin sol·licitat voluntàriament la no participació en el joc.

En aquest sentit, s'ampliarà el radi de distància entre bingos i centres escolars a 500 metres a tots els municipis de les illes, i no només a ciutats, tal com es contempla en l'actualitat. A més, d'acord amb les previsions de la Llei 8/2014, s'establirà també aquesta limitació de distància per les zones de lleure infantil i centres permanents d'atenció a les persones menors d'edat.

El nou decret també restringeix qualsevol tipus de publicitat, promoció, patrocini i qualsevol forma de comunicació comercial, inclosa aquella que es realitzi telemàticament a través de les xarxes de comunicació social, referides a les activitats de joc del bingo i dels establiments on es practiquen. Alhora es prohibeix la publicitat i la promoció del joc en l'exterior dels establiments de les sales de bingo, així com la publicitat estàtica en la via pública o mitjans de transport, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La nova regulació també inclou modificacions en les autoritzacions puntuals de partides de bingo als establiments d'hostaleria en ocasió de festes patronals i de Nadal, així com a les associacions de la tercera edat.

Respecte a aquestes associacions, cal assenyalar que l'objectiu d'aquesta nova regulació és donar cobertura legal i seguretat jurídica a una realitat que es produeix en el dia a dia i que aquestes associacions duen a terme sense cap seguiment de control i autorització per part de la Conselleria. Per aquest motiu, s'estableix que només s'autoritzaran aquelles activitats que reuneixin els següents requisits: constatar els dies de realització de les partides, limitar el nombre de cartons per jugador, establir un preu màxim per cartó de 0,50 euros i especificar l'horari de l'activitat, que mai podrà ser superior a les tres hores. A més, s'estableix l'obligació de cada any presentar una memòria d'activitats i d'ingressos i despeses realitzades. Cal recordar que actualment aquestes partides es troben suspeses temporalment com a mesura excepcional de prevenció davant la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

La resolució d'aquest decret es troba publicada al Bolletí Oficial de les Illes Balears del passat 8 d'octubre i romandrà a informació pública fins al pròxim 30 d'octubre perquè els ciutadans puguin presentar les seves al·legacions. Aquestes, s'hauran de presentar per via telemàtica a través de la web de Participació Ciutadana del Govern.

D'aquesta manera, es compleix el compromís assumit per la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius d'avançar amb la màxima prioritat en la tramitació d'un decret sobre el reglament del joc del bingo i també en el Decret de Planificació del Joc en el qual s'està treballant des de la Comissió del Joc amb l'objectiu de protegir a la ciutadania més vulnerable.