torna

Detall de la notícia

Imatge 4410658

Guies metodològiques per a l'elaboració dels informes previs d'impacte de les disposicions normatives

Guies metodològiques per a l'elaboració dels infomres previs d'impacte de les disposicions normatives:

- Guia metodològica per a l'elaboració dels informes previs d'impacte de les disposicions normatives en la infància i l'adolescència a les Illes Balears

- Guía metodològica per a l'elaboració dels informes previs d'impacte de les disposicions normatives en les famílies a les Illes Balears