torna

Detall de la notícia

Imatge 4413700

Presentació de candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma 2021

La Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té una naturalesa exclusivament honorífica. És una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears. Actualment, es regeix pel Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Adjunt  trobareu el model de presentació de les candidatures a la Medalla d'Or 2021, el qual haureu de presentar adreçat a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. També en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES FINALITZA EL 16 DE DESEMBRE DE 2020