torna

Detall de la notícia

Imatge 4407226

212 persones amb discapacitat o dependència es beneficien del programa de Suport Tecnològic d'Afers Socials i Esports

La dotació econòmica del concert és de 324.000 euros anuals

212 persones amb discapacitat, un grau reconegut de dependència, i usuaris d'atenció primarenca s'han apuntat al Servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia de la Conselleria d'Afers Socials i Esports d’ençà que es va posar en funcionament al gener de 2019.

Aquest programa de la Conselleria d'Afers Socials i concertat a l'empresa Nousis, compta amb un equip de professionals amb coneixements d'informàtica, logopèdia, fisioteràpia, teràpia ocupacional i psicologia que aten a les persones que tenen limitacions greus en l'autonomia i la comunicació al seu propi domicili. Durant un màxim de 10 sessions anuals, els professionals assessoren als usuaris i els ajuden a través de les tecnologies a millorar la seva autonomia. Les principals ajudes es centren en adaptar l'habitatge i millorar la mobilitat general dins i fora de la llar. En total fins ara s'han fet 1.600 sessions.

Més de la meitat dels usuaris són majors de 66 anys. Després d'ells, el col·lectiu que sol·liciten més sessions són els menors de 12 anys i especialment els infants entre 0 i 6 anys que tenen reconeguda una prestació d'atenció primarenca prèviament diagnosticats per la Unitat de Diagnostic Infantil i Atenció Primarenca (UDIAP).

La dotació econòmica del servei és de 324.000 euros anuals.