torna

Detall de la notícia

Imatge 4400152

A partir de demà i fins dia 21 d'octubre es poden sol·licitar els ajuts de menjador per al curs 2020-21

\ Se dobla el pressupost fins arribar als 7 milions d’euros per a alumnat de la pública, de la concertada i 0-3

\ També hi poden accedir famílies amb situación vulnerable per la COVID-19 com ERTO, atur o renda mínima

El Butlletí Oficial de Balears ha publicat avui la Resolució de la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2020-21. A partir de demà, 7 d’octubre de 2020 es poden presentar les sol·licituds degudament emplenades als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2020-2021 en un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la  Resolució al BOIB.

La resolució preveu que en el supòsit d'admissió de sol·licituds d'alumnes d'incorporació tardana, es poden presentar propostes fins al 20 d'abril de 2021.  Si amb anterioritat al 20 d'abril de 2021, un alumne adquireix les condicions necessàries per ser considerat beneficiari directe, podrà sol·licitar l'ajut fora del termini ordinari.

Enguany s’ha tengut molt en compte l’especial situació socioeconòmica que es viurà per part de moltes famílies a Balears. Per això s’ha doblat la dotació de les beques fins als 7 milions d’euros (el curs passat fou de 3,5 milions).

Per altra banda, enguany es fa necessari incorporar criteris que contemplin la situació de les famílies en el moment de la convocatòria i per tant, es proposa un barem que pugui donar resposta a les situacions de vulnerabilitat de manera fiable.

Així, mentre en les convocatòries passades es tenia en compte la renda de l’any anterior al de la sol·licitud de la beca, enguany es pot optar per aquesta via o per una de nova que és la d’acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, ja que hi haurà famílies que tenen una renda de 2019 que no seria beneficiària d’ajuts però que amb motiu de la pandèmia son beneficiaris de la prestació extraordinària per autònoms pel Covid-19 o es tracta d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades del Covid-19.

Per altra banda, també s’ha previst que si per  circumstàncies sobrevingudes  se suspenen les classes i/o el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família.

Els ajuts de menjador tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per dificultats de desplaçament al centre escolar tenguin més dificultats per afrontar el pagament d’aquest servei.

Aquests ajuts es dirigeixen a alumnat de centres públics, concertats i de centres de primer cicle d’educació infantil de la xarxa pública o de la complementària que siguin usuaris del servei de menjador el curs 2020-21.

El curs passat, 2019/20, hi va haver a Balears un total de 6.230 alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador. Dels quals 3.498 foren de centres públics, 2.462 de concertats i 296 de centres d’educació infantil.

Actualment a Balears hi ha 185 centres públics amb servei de menjador, dels quals 149 són a Mallorca, 13 a Menorca i 23 a Eivissa i Formentera.

La necessitat de garantir el servei de menjador durant el curs escolar i ampliar les beques per arribar al màxim d’alumnat vulnerable ha estat una prioritat per al Govern de les Illes Balears en un moment complicat com el que s’està vivint degut a la pandèmia. Ja durant el confinament es varen mantenir els ajuts a les famílies beneficiàries a través de targetes prepagament per una inversió total de 2.150.370 euros des del 16 de març fins dia 14 de juny de 2019.

Però també es va indemnitzar a les empreses que s’encarreguen del servei de menjador, davant la suspensió de les seves activitats amb motiu de la declaració de l’Estat d’Alarma amb una inversió de 600 mil euros.

A més, el curs 2020/21 els centres comptaran amb 190 monitors de menjador addicionals per complir amb les mesures de seguretat que suposaran una inversió de més d’1 milió d’euros.