torna

Detall de la notícia

Exceptionalitat RESOGA

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports sobre l’aplicació de mesures excepcionals per a poder tramitar les sol·licituds de Renda Social Garantida previstes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, per a determinats col·lectius, enllaç BOIB (BOIB núm. 171, 3 oct 2020)

Atenció treballadors socials dels Serveis Comunitaris Bàsics, consultau el model de certificat i declaració jurada per l'aplicació de mesures excepcionals per adjuntar a la sol·licitud de Renda Social  Garantida