torna

Detall de la notícia

Imatge 4374905

UNICEF i l'ONU reben un ajut de 149.800€ per lluitar contra la violència de gènere de les refugiades a Níger i Uganda

\ És fruit d’un acord entre Afers Socials i Esports i l’IBDONA
\ Està finançat amb el fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere


El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Afers Socials i Esports a concedir una subvenció directa a UNICEF i Nacions Unides (ONU) per lluitar contra la violència de gènere que pateixen les dones i nines refugiades de Diffa (Níger) i Uganda per un total de 149.800 €. És una de les mesures transversals que coordina l’Institut Balear de la Dona (IBDONA) finançades pels fons del Ministeri d’Igualtat per al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Concretament, l’IBDONA va transferir una partida específica a la Direcció General de Cooperació perquè promogués mesures específiques contra la violència masclista dins els protocols d’actuació en camps de refugiats, així com l’aplicació de mesures específiques per a la prevenció de la violència masclista contra les dones i menors d’edat, tant en trànsit com en destinació; dos dels punts que exigeix el Pacte d’Estat i que amb l’autorització d’avui es complirà.

La subvenció que rebrà l’ONU, en aquest cas l’Agència per a la Igualtat de Gènere i l’Empoderament de les Dones (ONU Dones), és d’un import de 74.800 € per executar el projecte «Reducció de la violència contra les dones i nines afectades per la crisi humanitària a Diffa (Níger)».

Amb aquesta iniciativa, l’ONU Dones cerca enfortir la capacitat de les dones i les nines refugiades o desplaçades a la regió de Diffa i adoptar mesures concretes davant la violència masclista que pateixen. Amb aquest projecte, es vol fer créixer el lideratge de dones i nines en la gestió dels espais de cohesió i la creació d’habilitats per al seu medi de vida, així com ajudar-les a adquirir més consciència de la seva dignitat dins la societat nigeriana.

La subvenció directa que rebrà UNICEF és de 75.000 € per al projecte denominat «Serveis integrats de prevenció i resposta a la violència de gènere i protecció infantil per a nins i nines refugiats a Uganda». UNICEF fa feina en el país africà des de 1970 mitjançant l’Acord bàsic de cooperació signat amb el Govern ugandès. En el darrer programa 2016-2020, UNICEF se centra en la prevenció de la violència de gènere, el matrimoni infantil i l’embaràs.

En aquest cas, el projecte d’UNICEF subvencionat pel Govern vol ser una resposta integral a les necessitats específiques de les nines en matèria de violència sexual i de gènere, en el context actual d’un assentament de població refugiada. L’actuació també inclou la prestació de suport psicosocial i serveis de salut, seguretat i jurídics. Al mateix temps es proporcionarà als agents de serveis la capacitació específica per abordar la violència de gènere, i específicament, la violència sexual. Aquesta intervenció posa èmfasi en la criança, les percepcions més àmplies de la comunitat i les estructures locals com a factors clau en la prevenció de la violència de gènere.

La tasca a Uganda passa per integrar les qüestions de gènere en tots els programes de sensibilització, i s’adreça a homes i dones. A més, fa participar les dones en funcions de lideratge per garantir que es tengui en compte el gènere.

Amb aquestes dues subvencions que atorgarà la Conselleria d’Afers Socials i Esports també es compleix el IV Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023, perquè incorpora l’enfocament de drets com una eina per avançar de manera més sostenible cap al desenvolupament, mitjançant l’anàlisi i la lluita contra les desigualtats i les relacions injustes de poder.