torna

Detall de la notícia

Imatge 4371083

El Govern y el Ayuntamiento de Calvià empiezan la construcción de 48 VPO en la avenida de s'Olivera de Magaluf

Sota un únic projecte es construiran dues promocions de 24 HPO cada una

El cost total de la promoció és de 7 milions d’euros

La previsió és que en el sòl on s’aixecaran aquests HPO hi pugui haver fins a 88 habitatges de protecció


La presidenta del Govern dels Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, i del batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha posat avui la primera pedra de la promoció de 48 habitatges de protecció pública (HPO) que s’ha començat a construir a l’avinguda de s’Olivera de Magaluf, a Calvià.

Aquests 48 HPO es construiran en solars propietat de l’IBAVI i de l’Ajuntament de Calvià i són resultat del conveni que es va signar per a la construcció conjunta dels habitatges entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament.

En aquest sentit, la presidenta Armengol ha agraït el compromís de l’Ajuntament de Calvià amb el projecte i, en general, amb la política d’habitatge públic, i ha remarcat «que necessitam la complicitat dels ajuntaments i la seva implicació per poder ampliar els habitatges de protecció oficial a les Illes».

Marc Pons, conseller de Mobilitat i Habitatge, també ha volgut destacar la implicació econòmica de l’ajuntament en el projecte i els «esforços econòmics de l’ajuntament per incrementar la bossa d’habitatge públic» del municipi.

Per la seva part, Alfonso Rodríguez Badal, batle de Calvià, ha explicat que l’actuació en matèria de política d’habitatge pública a Calvià era urgent i ha volgut agraïr al Govern que hagi entès la voluntat municipal i hi hagi donat suport .

Amb l’inici de la construcció d’aquesta promoció de 48 HPO, en aquests moments hi ha ja més de 300 habitatges de protecció pública en obres al conjunt de les Illes i la previsió és que a finals d’anys siguin devers 500.

La presidenta ha volgut el remarcar «el gir absolut en la política d’habitatge, que va més enllà de la construcció d’habitatge de protecció oficial. Enguany hem destinat 20 milions d’euros en ajuts al lloguer i tota la promoció serà destinada a lloguer social, on només es paga el 30% dels ingressos, assegurant així assolir el dret a un habitatge per a les persones amb menys ingressos».

Aquests sòls on s’ubicaran aquests nous 48 habitatges de protecció pública formen part d’una reserva estratègica de sòl (RES) que es va aprovar el 2008 per facilitar sòl per a la construcció d’habitatge protegit.

Característiques de la promoció

Sota un únic projecte, es construiran 24 habitatges ubicats al solar propietat de l’IBAVI i uns altres 24 ubicats en el solar de l’Ajuntament de Calvià.

El termini d’execució de les obres és de 15 mesos. El pressupost de l’execució d’obres és de 5.131.565 euros i el cost total (projecte bàsic, projecte executiu, direcció d’obres, taxes, impostos...) és de 7 milions d’euros. L’empresa que executa les obres és la UTE integrada per les empreses Actividades de Infraestructuras públicas i Conservación, SL, i Contratas Vilor i Route Pont, SL, que passa a denominar-se a partir d’ara UTE Magaluf Avinguda s’Olivera.

En funció del conveni subscrit entre el Govern balear i l’Ajuntament de Calvià, l’IBAVI ha contractat el projecte d’execució, la direcció d’obres i l’execució d’aquestes. En el conveni s’especifica que les despeses d’aquest projecte conjunt són assumides al 50% per les dues administracions.

Un total de 24 HPO passaran a formar part del parc públic de l’IBAVI i els altres 24 els gestionarà l’Ajuntament de Calvià. Tots els habitatges es destinaran a lloguer

El projecte preveu la construcció d’un total de 48 habitatges i un aparcament sota rasant. La proposta s’organitza en dos recintes independents de 24 habitatges cadascun dividits en 2 blocs de 12 habitatges de planta baixa i dues alçades.

Els volums es disposen en planta amb una orientació sud buscant l’assolellament òptim i l’aprofitament de les brises marines, deixant una franja per a enjardinament i plantació d’arbratge de gran amplària en la zona sud del solar, que afavoreix la connexió amb l’espai lliure públic existent i permet controlar les vistes cap a la zona d’oci i establiments comercials.

El projecte constructiu és mediambientalment sostenible, tant en el seu plantejament arquitectònic com en els materials que empra. Per exemple, l’estructura és de fusta provinent de boscos certificats. No només és un material sostenible, sinó que en tractar-se d’un sistema prefabricat redueix notablement el període de construcció. També empra ceràmica local com a element estructural de les plantes baixes i tancament de patis i recintes.