torna

Detall de la notícia

CONSELL DE GOVERN: LES BALEARS DESTINARAN 2,4 MILIONS AL SUPORT A LA MOBILITAT EFICIENT I SOSTENIBLE, UN 36% MÉS QUE L'ANY ANTERIOR

El Consell de Govern ha aprovat avui, a proposta de la Conselleria de Transició Energètica i Sector Productius, la convocatòria pública de subvencions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II), que compta amb un pressupost de 2,4 milions d’euros, un 36% més que l’any anterior. El pressupost es distribuirà en tres anualitats: el 30% l’any 2020, el 60% el 2021 i el 10% el 2022.

Aquesta convocatòria inclou l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures de mobilitat sostenible als centres de treball. Com a novetat, les administracions autonòmiques també podran utilitzar aquests ajuts per a projectes propis.

Una altra de les novetats importants és que les actuacions susceptibles d’ajut s’han de dur a terme en els nuclis urbans per adaptar la mobilitat en un escenari de noves exigències derivades del període post-COVID-19. Es tracta, d’una banda, de mesures de foment de desplaçaments individuals a peu, en bicicleta, en moto o en altres mitjans unipersonals, entre d’altres, a través de la implantació de sistemes de préstec o la implantació o adaptació de carrils per a aquests usos, reducció del trànsit, establiment d’espais compartits o ampliació de voreres i espais públics. De l’altra, de mesures de reforç del transport públic que permetin a aquest mitjà de transport guanyar la confiança dels usuaris i fomentar-ne l’ús, complint els requisits imposats en el període post-COVID-19 (integració multimodal, carrils exclusius, tarifació flexible i senzilla, digitalització per donar informació en temps real, etc.). I finalment, la implantació de sistemes que garanteixin un repartiment de darrera milla sostenible, mitjançant adaptacions ràpides de la ciutat.

Pel que fa a la compra de vehicles d’energies alternatives, es limita a 30 vehicles per beneficiari i només a 1 en cas de persones físiques sense activitat professional. Concretament els ciutadans podran optar a ajuts per valor de fins s 5.500 euros, sempre que es converteixi en ferralla el cotxe antic i que aquest tingui més de set anys d'antiguitat. A més, el nou vehicle no podrà costar més de 45.000 euros.

Els ajuts per adquirir vehicles alternatius van des dels 750 euros i fins als 15.000 euros, en funció del tipus de vehicle, ja sigui cotxe, moto, furgoneta, autobús o camió. La subvenció també varia en funció del motor, sigui híbrid endollable, elèctric pur o gas o combustible reservat per al transport pesat.

Pel que fa a les infraestructures de recàrrega elèctrica, preveu tant la modalitat d’adquisició directa com la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicles elèctrics en comunitats de propietaris. L’ajut serà del 40% del cost subvencionable amb un límit de 100.000 euros per destinatari i convocatòria. La mateixa xifra de 100.000 euros s'ha fixat per a empreses que es dediquen a prestar bicicletes elèctriques, amb un cost subvencionable de fins al 30%. Finalment, per a la implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, l’ajut és de 40% del cost subvencionable, amb un màxim de 100.000 euros per beneficiari i convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic a partir del cinquè dia de la publicació de la resolució en el BOIB. La inversió haurà de ser posterior a aquesta data, tot i que en el cas dels vehicles adquirits per persones físiques que no desenvolupin activitats econòmiques se subvencionaran a partir del 18 de juny de 2020.

El nou programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible, MOVES II, que va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat 2 de juny i està regulat en el Reial decret 569/2020, de 16 de juny, inclou una dotació de 100 milions d'euros per a totes les comunitats autònomes.