torna

Detall de la notícia

Imatge 4364616

El Govern exonera del lloguer a 154 famílies que viuen als pisos de l'IBAVI

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha eximit del pagament del rebut d'arrendament dels mesos d'abril, maig, juny i juliol a aquelles persones arrendatàries d'habitatges de l'IBAVI que s’han trobat en una situació de vulnerabilitat econòmica generada pel coronavirus, i que així ho han sol·licitat.

Un total de 154 famílies s'han acollit a aquesta ajuda que es va aprovar en el marc de mesures extraordinàries a causa de la crisi de la COVID19 en matèria d'habitatge.

Mallorca acumula el 82% dels beneficiaris amb 126 famílies, a Menorca són 14 famílies, a Eivissa 12 i a Formentera 2. La mitjana de la composició és de 3 persones per nucli familiar, amb uns ingressos mitjans de 932,49€ per unitat familiar.

Del total de beneficiaris a les Illes Balears, el 86% dels sol·licitants són persones que treballen per compte d'altri, mentre que el 9% treballen per compte propi. Finalment, cal destacar que la majoria dels beneficiaris d'aquesta mesura (64%) no tenen cap rebut pendent de pagament amb l'IBAVI.