torna

Detall de la notícia

Imatge 4362906

Afers Socials i Esports crea 25 places noves als habitatges d'emancipació, 8 a indrets propis i 17 amb el Tercer Sector

Santiago ratifica un nou concert amb Aldaba, Grec i Natzaret amb un pressupost de 516.272 euros, un 9,95% més que el 2019

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha ratificat els concerts d'habitatges d'emancipació 2020 per a joves de 18 a 25 anys amb la Fundació Aldaba, el Grec i la Fundació Natzaret amb un pressupost per enguany de 516.272 euros, un 9,95% més que el 2019. Santiago ha assegurat que és la constatació de l'aposta ferma per la continuació en el temps del Pla d'Emancipació per a Joves Extutelats, ja que, aquest 2020 s'han creat 25 places noves en els pisos d'emancipació; 8 en els habitatges propis del Govern i 17 amb la concertació amb les entitats del Tercer Sector.

La Fundació Natzaret és l'entitat que més augmenta el nombre de places: de les 11 del 2019 a les 25 actuals. El Grec en puja 3: de 15 a 18 i Aldaba crea una plaça més per arribar a les 10.

Des que es va crear el Pla d'Emancipació el 2016 (el tercer a tot l'Estat) i es va concertar la gestió amb el tercer sector s'han creat un total de 71 places que queden distribuïdes de la següent manera: Grec 18, Amaranta 10, Aldaba 10, Proideba 8 i Natzaret 25.

El Pla no només contempla la concertació amb el tercer sector, també des del 2016 s'han creat 34 places a habitatges propis del Govern. Actualment hi ha 4 places a Eivissa, 8 a Menorca i 22 a Mallorca.

La consellera manté que ''un dels objectius de la conselleria d'Afers Socials i Esports d'aquesta legislatura és consolidar es Pla d'Emancipació de Joves Extutelats''. Aquest Pla, a més de l'habitatge té 2 línies bàsiques més:

- La renda d'emancipació: una ajuda econòmica de 462 euros perquè els al·lots puguin començar a transitar cap a sa vida adulta. Aquest ajut és compatible amb una feina si el sou no arriba a aquesta quantia.

- Servei d'acompanyament per a aquests joves vulnerables: es facilita la transició de cap a la vida adulta concertant places amb el tercer sector que treballen amb el jovent i també a través de la figura de famílies col·laboradores. Actualment hi ha 130 places, 125 concertades amb el Grec i 5 amb Amaranta.

Santiago fa un balanç molt positiu de l'evolució del Pla que va impulsar el 2016. Llavors eren conscients que era necessari crear una xarxa de suport als joves amb mesura de protecció que havien complit el 18 i no tenien cap estructura que el recolzàs en el procés d'emancipació i també als que han passat per mesures de justícia juvenil amb famílies desestructurades.

''La finalitat del Pla és acompanyar i potenciar aquest procés d'autonomia personal de les persones joves en les quals s'hagi exercit alguna mesura administrativa de protecció o de mesura judicial, per tal de facilitar la seva inclusió i participació social. El Pla persegueix crear un teixit de mesures que acompanyin i recolzin els joves en el seu procés'', ha explicat.