torna

Detall de la notícia

Imatge 4362106

El Govern acorda amb els sindicats un sistema rotatori de teletreball per als funcionaris de serveis generals

Cada servei establirà 2 o 3 grups estables d'empleats públics que faran feina presencial per torns, sense tenir contacte amb un altre grup.  
Aquesta mesura garanteix el funcionament dels serveis a la ciutadania per part de l'Administració i la seguretat dels treballadors.

La Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització ha assolit avui un acord unànime amb els representants sindicals en la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma per posar en funcionament un sistema rotatori de teletreball per dies o setmanes que permetrà afavorir una major distància interpersonal als centres de treball.

La directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, Carmen Palomino, ha presentat la proposta del Govern als representants sindicals de USO, STEI-Intersindical, CSIF, CCOO, UGT i SINTTA, que l'han aprovat per votació unànime.

Aquest sistema, que començarà a aplicar-se de manera immediata, garanteix la continuïtat dels serveis a la ciutadania per part de l'Administració de la Comunitat Autònoma al mateix temps que es vetlla per la seguretat del personal públic.

L'acord suposa que el personal funcionari de serveis generals de cada conselleria o organisme s'organitzarà en dos o tres grups estables, els quals alternaran la feina presencial amb el teletreball per dies o setmanes, segons les característiques del servei i sempre que les tasques atribuïdes ho permetin. La mateixa proposta serà presentada demà a la Comité Intercentres amb la intenció de fer-la extensiva al personal laboral.

Els titulars dels òrgans directius, amb el suport dels caps de departament o de servei, hauran de determinar les característiques definidores dels torns: composició, tipus de rotació, sistemes de control del teletreball, entre d'altres. També es mantindrà la modalitat de teletreball per a les persones que ja tinguin reconegut aquest règim de feina.

A més, es preveu que els empleats públics que tinguin al seu càrrec menors o persones dependents que hagin de guardar quarantena preventiva per haver estat en contacte estret amb algun confirmat per covid-19, passaran automàticament a modalitat 100 % teletreball mentre duri aquesta circumstància i es reincorporaran al seu grup estable una vegada superada la situació.