torna

Detall de la notícia

Imatge 4361773

Els centres educatius han començat el curs avui sense incidències destacables

Els centres educatius de les Illes Balears han iniciat avui el curs de manera esglaonada i amb un màxim de 150 alumnes per centre, excepte en aquells que tenen més de 1000 alumnes que poden incorporar cada dia el 10% de l’alumnat.

Segons ha declarat el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, el curs s’ha iniciat amb la màxima normalitat en que pot començar enguany, fent referència a les condicions especials que han establert els centres per adaptar-se a la necessària convivència amb la pandèmia.

En concret, ha fet referència a un centre que no ha pogut iniciar el curs en els nivells d’avui degut a les baixes del professorat però que demà podrà començar, com a l’incident més destacat.

La resta de situacions han estat algunes baixes de professorat a centres o petits incidents de transport o alguna falta de material que no comprometen el normal inici del curs.

Avui s’ha activat la web educaciocovid19.caib.es amb un recull de preguntes freqüents que s’anirà ampliant progressivament i també s’han posat en marxa els telèfon d’atenció per a famílies i centres a traves d’EDUCOVID.

EDUCOVID és el departament de la Central de Coordinació COVID-19 encarregat de centralitzar i coordinar les actuacions davant dels casos sospitosos i confirmats d’infecció per SARS-CoV-2 en els centres educatius de Mallorca. Per altra banda, Menorca i Eivissa-Formentera tenen la seva pròpia organització.

Els professionals dels centres de salut i els equips directius o el responsable COVID-19 dels centres educatius poden contactar amb EDUCOVID per les vies següents: - Correu electrònic: educovidgapm@ibsalut.caib.es - Telèfon: 971 489 127

Les famílies que tenguin dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l’àmbit educatiu poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC per la via següent: - Telèfon: 900 700 222

Els centres educatius o famílies que tenguin un altre tipus de dubtes no assistencials relacionats amb la COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública per les vies següents: - Telèfon: 900 101 863 - Correu electrònic: educacovid@dgsanita.caib.es

 

Los centros educativos de las Islas Baleares han iniciado hoy el curso de manera escalonada y con un máximo de 150 alumnos por centro, excepto en aquellos que tienen más de 1000 alumnos que pueden incorporar cada día al 10% del alumnado.

Según ha declarado el director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, el curso se ha iniciado con la máxima normalidad en que puede empezar este año, haciendo referencia a las condiciones especiales que han establecido los centros para adaptarse en la necesaria convivencia con la pandemia.

En concreto, ha hecho referencia en un centro que no ha podido iniciar el curso en los niveles de hoy debido a las bajas del profesorado pero que mañana podrá empezar, como el incidente más destacado.

El resto de situaciones han sido algunas bajas de profesorado en centros o pequeños incidentes de transporte o alguna falta de material que no comprometen el normal inicio del curso.

Hoy se ha activado la web educaciocovid19.caib.es con una compilación de preguntas frecuentes que se irá ampliando progresivamente y también se ha puesto en marcha los teléfonos  de atención para familias y centros a través de EDUCOVID.

EDUCOVID es el departamento de la Central de Coordinación COVID-19 encargado de centralizar y coordinar las actuaciones ante los casos sospechosos y confirmados de infección por SARS-CoV-2 en los centros educativos de Mallorca. Por otro lado, Menorca e Ibiza-Formentera tienen su propia organización.

Los profesionales de los centros de salud y los equipos directivos o el responsable COVID-19 de los centros educativos pueden contactar con EDUCOVID por las vías siguientes: - Correo electrónico: educovidgapm@ibsalut.caib.es - Teléfono: 971 489 127

Las familias que tengan dudas relacionadas con casos o contactos estrechos en el ámbito educativo pueden contactar con INFOCOVID PEDIÁTRICO por la vía siguiente: - Teléfono: 900 700 222

Los centros educativos o familias que tengan otro tipo de dudas no asistenciales relacionados con la COVID-19 pueden contactar con la Dirección General de Salud Pública por las vías siguientes: - Teléfono: 900 101 863 - Correo electrónico: educacovid@dgsanita.caib.es