torna

Detall de la notícia

Els examinands de les proves de català de l'EBAP podran reservar el dret d'examen per a 2021

El Consell de Direcció de l’Escola acorda la mesura en relació a les proves de setembre arran de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

El Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) ha acordat modificar el punt 22 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2020 a fi d’introduir la possibilitat que els examinands que s’han de presentar a les proves de coneixements de català previstes per a aquest mes de setembre puguin optar per reservar el dret d’examen per a la convocatòria de l’any que ve. L’Acord s’ha pres arran de l’evolució de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L’Acord adoptat, que es publicarà demà dissabte en el BOIB, estableix que les persones amb dret d’examen en la convocatòria de proves de nivell de català d’aquest mes de setembre poden optar entre presentar-se a la prova enguany o reservar el dret d’examen per a la convocatòria de 2021. En total, els examinands dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i LA de les proves que es duran a terme a Mallorca, Eivissa i Menorca entre l’11 i el 24 de setembre són 647 persones.

Els examinands que optin per presentar-se a les proves de setembre de 2020 no han de fer cap tràmit addicional. Han de comparèixer en el lloc, el dia i l’hora fixats i seguir les instruccions de l’EBAP respecte de les mesures de prevenció de la COVID-19 (dur la màscara higiènica en tot moment, guardar 1,5 metres de distància tant a l’aula com als passadissos, no acudir a la prova si tenen febre o símptomes compatibles amb la malaltia, dur el material –bolígraf– propi, etc.).

Pel que fa als examinands que optin per reservar el dret d’examen per a la convocatòria de 2021, ho han de sol·licitar per escrit enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça formaciollengues@ebap.caib.es. En el missatge han d’exposar que sol·liciten la reserva del dret d’examen per a l’any 2021 i hi han de fer constar les dades següents: nom i llinatges, DNI, nivell (A2, B1, B2, C1, C2 o LA) i illa (Mallorca, Menorca o Eivissa). El termini per sol·licitar la reserva del dret d’examen és del 7 al 9 de setembre. L’EBAP remarca que els examinands que no enviïn la sol·licitud en el termini indicat i no es presentin a les proves de setembre de 2020 perdran definitivament el dret d’examen.

L’EBAP organitza cada any cursos i proves de català adreçats a empleats públics de la CAIB o de qualsevol altra administració pública radicada a les Illes Balears (consells insulars, ajuntaments, Administració General de l’Estat i ens públics que en depenen). Les proves de la convocatòria d’enguany estaven previstes inicialment per al mes de juny, però es van ajornar al mes de setembre a causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es pot consultar tota la informació sobre aquestes proves de català al web http://catalaebap.caib.es.