torna

Detall de la notícia

Imatge 4352065

La conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern destina ajuts per a programes de seguiment esportiu de les federacions esportives per un total de 200.000 euros

Les sol·licituds es poden presentar fins al 2 d'octubre

La conselleria d'Afers Socials i Esports ha publicat avui al BOIB la convocatòria d'ajuts per atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears i ajudar-les al desenvolupament de programes de seguiment esportiu. L'import total és de 200.000 euros i es poden presentar les sol·licituds fins dia 2 d'octubre.

Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents en la pràctica d'una modalitat esportiva específica.

Enguany, a causa de la situació provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, la direcció general d'Esports ha decidit agilitzar el procés de justificació d'aquesta convocatòria.

Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears. Se subvencionen les despeses pagades efectivament en el període compres entre l'1 de novembre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Se subvencionen, entre altres, les despeses següents:

• Despeses relacionades amb els desplaçaments a competicions o concentracions dels esportistes o personal tècnic del programa de seguiment.
• Despeses de vestimenta esportiva i material esportiu fungible, en cap cas inventariable ni material genèric.
• Retribucions del personal tècnic esportiu al servei dels perceptors de les subvencions, per raó del treball realitzat i les cotitzacions obligatòries als ens gestors del sistema de previsió social.
• Treballs de naturalesa tècnics esportius, fets per empreses externes o professionals independents.
• Despeses d'assessoria laboral fins a un màxim de 150 euros/mes.
• Lloguer d'instal·lacions esportives.

Amb aquesta, ja s'han publicat les onze convocatòries del pressupost d'Esports de l'any 2020 per complir amb l'objectiu de donar suport al teixit esportiu, algunes de les quals ja estan concedides.

 

Part de les convocatòries publicades més destacades són:


- Subvencions de despeses federatives
- Subvencions als esportistes destacats
- Subvencions als equips que competeixen en l'àmbit estatal
- Desplaçaments entre illes i a la península