torna

Detall de la notícia

Imatge 4400214

7 mil ordinadors disponibles per a alumnat vulnerable el curs 2020/21

\ Educació ha presentat el Pla de digitalització dels centres educatius de Balears

\ Entre setembre i octubre es farà formació inicial en línia per a cinc mil docents

\ Els Plans de contingència dels centres educatius compten amb un apartat digital per atendre la semipresencialitat i l’ensenyament en línia

\ La majoria de centres educatius de Balears compten amb connexió d’alta velocitat i wifi actualitzada

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i la coordinadora de l’equip IBSTEAM, Yolanda Martínez, ha presentat avui el Pla de Digitalització dels centres educatius.

El conseller ha destacat el paper del llavors Equip d’Impuls de la Competència Digital que durant l’Estat d’Alarma va haver de reaccionar amb molt poc marge de temps i atendre una situació imprevista de manera sobtada. A partir d’aquesta experiència i de l’anàlisi de les necessitats dels centres educatius es varen detectar mancances d’entorns virtuals i usuaris, d’equipament tecnològic per a alumnat vulnerable i d’activitats de formació i suport en eines digitals per la gestió del centre, classes en línia i comunicació amb famílies i alumnat. Per donar resposta a les necessitats més urgents detectades es varen emprendre les següents accions:

-       Formulari de detecció de necessitats d’alumnes vulnerables i préstec de dispositius propis dels centres.

-       Gestió del sistema de préstec de dispositius per alumnes vulnerables (ordinador i connectivitat). Es varen adquirir 3000 dispositius amb una inversió de 850.000 €

-       Creació de canals de comunicació i difusió d’eines digitals (web, xarxes  socials, canal youtube).

-       Posada en marxa de sistema de suport i seguiment d’incidències via mail i suport telefònic. Durant l’estat d’alarma es varen gestionar més de 4.000 incidències.

-       Implementar entorns d’aprenentatge en línia i plataformes segures de comunicació. Creació de nous entorns virtuals en més de 100 centres educatius.

-       Creació d’usuaris per alumnat i professorat dels centres que han demanat assessorament.

-       Formació en competència digitals i eines d’ensenyament en línia en diferents formats per poder adreçar-nos a les diferents necessitats dels docents en funció del seu nivell, amb la participació de més de 2.300 professors.

Les demandes i necessitats detectades i la bona resposta a les activitats formatives i de suport ha impulsat la integració de l’Equip d’Impuls de la Competència Digital en el nou IBSTEAM, dotat amb 10 persones i convertit en un centre de formació i innovació de  professorat (CEP).

Accions previstes per al curs 2020-2021

Partint de les accions realitzades durant l’estat d’alarma i davant l’escenari d’excepcionalitat sanitària derivat de la pandèmia de COVID-19, es preveu realitzar les següents actuacions des de l’IBSTEAM:

  • Pla digital de contingència dels centres educatius

Una de les 14 comissions per elaborar les instruccions del curs 2020/21 del mes de juny es va dedicar al Pla de Digitalització.  L’objectiu era el de marcar les orientacions per als centres per als 3 escenaris possibles durant el curs escolar 2020-2021.

El pla digital de contingència inclou l’organització digital del centre (ús de plataformes virtuals, aules virtuals, usuaris, polítiques de seguretat, contacte amb famílies), la competència digital de l’alumnat, la formació dels docents, l’equipament tecnològic del centre i la coordinació amb IBSTEAM. Els centres han inclòs aquests apartats als Plans de contingència.

Els centres comptaram amb 1 assessor de referència d’IBSTEAM a partir de  l’1 de setembre.

  • Durant el curs s’activarà una plataforma de suport per a famílies i alumnat en línia amb l’objectiu de donar resposta a nivell d’usuari amb resolució de dubtes freqüents relacionats amb la competència digital i trobar recursos. També es preveu la posada en marxa d’una plataforma de suport per a centres, enfocada als coordinadors TIC i als docents on es puguin aclarir dubtes i compartir experiències.

A més, al llarg del curs 2020/21 es crearà un banc de recursos digitals de manera que hi hagi un lloc unificat on trobar tot el material a disposició dels docents.

  • Activitats formatives en competència digital

Tota la formació en competència digital passa a estar coordinada per l’equip IBSTEAM amb l’objectiu d’unificar els criteris seguint els estàndards europeus. S’han previst activitats en diferents nivells (bàsic, mitjà i avançant), que es complementaran amb un itinerari formatiu flexible per donar resposta a les diferents necessitats en diferents formats (NOOC, Webinar, píndoles i activitats de formació). S’activa el portafoli digital del docent per tal de tenir un seguiment de la competència digital individual.

Durant els mesos de setembre i octubre i davant els possibles escenaris de confinament i/o semipresencialitat es preveu la formació inicial en eines per l’ensenyament en línia (nivell bàsic) de GSuite, Tenant i aula virtual Moodle, a més de 5.000 docents i formació inicial per als equips directius i coordinadors TIC dels centres en eines de gestió digital i administració d’entorns virtuals.

Un cop s’hagi format en nivell bàsic a tot el professorat interessat es començaran a ofertar les formacions en nivell avançat.

  • Préstec de dispositius per a alumnat vulnerable.

Es continuarà amb el programa de prèstec de chromebooks i connexió a internet. La previsió és tenir uns 7000 ordinadors disponibles per a préstec a alumnes des de 4t de primària. Aquesta quantitat inclou els 3.000 ja adquirits, més els que s’incorporaran a través dels programes EDUCA en Digital de red.es i el programa Endesa Famílies.

El programa EDUCA en Digital de red.es del Ministeri d’Assumptes econòmics i Transformació Digital per impulsar la transformació digital dels centres educatius, preveu una primera fase, dotada amb 2.028.865,36 € amb cofinanciació (80% red.es i 20% Govern Illes Balears), per a la dotació de dispositius i connectivitat per alumnes vulnerables i servei d’atenció a l’usuari. La formació i posada en marxa de la plataforma de suport s’assumirà amb recursos propios de la Conselleria.

La implementació del programa és durà a terme en fases. La dotació de dispositius pels alumnes vulnerables està prevista durant el primer trimestre del curs 2020-2021, el sistema de préstec se gestionarà a través d’IBSTEAM.

Per altra banda, el conveni ENDESA FAMILIES per reduir la bretxa digital dels alumnes vulnerables, preveu la dotació de 530 dispositius chromebook per alumnes vulnerables de centres de primària (52 centres) i connectivitat. El programa s’implementa a partir de 4t de primària i es completa amb formació en competència digital dels docents dels centres educatius beneficiaris de l’ajuda.

Dotacions que ja s’han aprovat

  • Actualment a Balears el curs 2020/21 hi haurà a Balears un total de 4.523 aules digitals subministrades i instal·lades als centres docents públics. D’aquestes, 277 són de nova implantació per aquest curs i han suposat una inversió de 540.000 euros. .
     
    Una instal·lació d’aula digital és un equipament tecnològic que permet la projecció de continguts educatius a gran format i amb interactivitat. Aquestes aules digitals actualment estan integrades per monitors interactius (de més de 65”) o per projectors interactius que permeten la projecció a 100”, tot i que encara n’hi ha en funcionament integrades per pissarres digitals interactives, projector, ordinador i altaveus autoamplificats que, progressivament, es van substituint per les noves aules.

Actualment 291 centres educatius públics i 6 concertats de Balears compten amb banda ampla ultraràpida de fins a 1Gb i cobertura WIFI actualitzada a través del conveni entre el Govern, el Ministeri d’Educació i RED.ES. El conveni ha permès connectar en una mateixa xarxa els centres públics i concertats de les Illes Balears i donar-los accés a una banda ampla de fins a 1Gb.   En total el nombre d’alumnes que se’n beneficien és de 118.942.

La inversió ha estat de de 5.620.800 euros, dels quals 3,5 milions s’han aportat per part de l’Estat i 2 milions per part del Govern de les Illes Balears.