torna

Detall de la notícia

Imatge 4749467

Decret 33/2021, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears

 

Modificació del Decret 9/2017 en relació a permetre la incorporació de noves associacions al Ple del Consell d’LGTBI

Es pot accedir al Projecte de decret i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç

 

Informació pública i participació

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

Aprovació pel consell de govern

Desprès de la fase de valoració de les al·legacions presentades, d'elaboració dels informes preceptius, i del Dictamen del Consell Consultiu, el Consell de Govern aprovà el Decret 33/2021, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (BOIB num. 79, de 15 de juny de 2021).