vuelve

Detalle de la noticia

ADQUISICIÓ DE LLAVORS CERTIFICADES DE CEREALS I LLEGUMINOSES TRACTADES, SENSE TRACTAR I AMB CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA, CEX 3/2020

1.- Entitat sol·licitant: Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

2.- Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Adquisició i subministrament de llavors certificades de cereals i lleguminoses tractades, sense tractar i amb certificació ecològica.

b) Lloc de lliurament: Les cooperatives o magatzems col·laboradors de les Illes Balears

c) Durada: el termini d’execució és fins al 31 d'octubre de 2020

 

3.- Pressupost base de licitació

a) Pressupost màxim amb IVA: 450.000 € (quatre-cents cinquanta mil Euros)

 

4.- Obtenció de documentació i informació

a) Telèfon: 971 17 60 84

b) Fax: 871 11 68 38

c) Correu electrònic: contractacio@semilla-caib.es

d) web: http://semilla.caib.es

 

5.- Presentació de les ofertes: 

a) Data límit de presentació de les ofertes: 10 dies naturals després de la publicació de l'anunci d'adquisició al BOIB

b) Hora límit: 13:00 hores

c) Entitat: SEMILLA

d) Domicili: C/ Eusebi Estada, 145, 1r

e) Localitat i codi postal: Palma, 07009