torna

Detall de la notícia

Imatge 4371784

Convocatòria pública de subvencions per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents

Actuacions subvencionables: Són subvencionables les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, de fins a 99 kWp de potència de pic, i minieòlica, de fins a 50 kW de potència nominal, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents.

Les inversions objecte de la sol·licitud s'han de dur a terme en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Beneficaris: Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les administracions locals i les seves entitats públiques dependents.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 20 d'agost de 2020 i finalitza el 30 de setembre de 2020 per a l’anualitat 2020 i el 30 de desembre de 2020 per a l’anualitat de 2021.

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització finalitza el 30 de novembre de 2020 per aquelles subvencions concedides per a l'anualitat 2020 i el 30 de setembre de 2021 per a l'anualitat 2021

Quantia de les ajudes: S’estableix una quantia de subvenció del 60% del pressupost amb una inversió màxima adminissible que es detalla a continuació:

  • En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, el valor d’inversió màxima admissible és d’1,50 €/Wp per a instal·lacions fins a 10 kWp, 1,20 €/Wp per a instal·lacions entre 10 kWp i 25 kWp, i 1 €/Wp per a la resta. En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques aïllades de la xarxa no hi ha valor d’inversió màxima admissible, sinó que aquesta correspon al pressupost de la instal·lació, i s’estableix una quantia màxima de subvenció de 30.000 €.
  • En el cas d’instal·lacions minieòliques, el valor d’inversió màxima admissible és de 6 €/W.

Aquestes ajudes estan cofinançades amb Fons FEDER