torna

Detall de la notícia

Imatge 4322105

Visita de la consellera Fina Santiago a l'entitat social Espiral

La conselleria d'Afers Socials i Esports finança programes socials des de 2015

\ La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i la directora de Serveis Socials, Teresa Vallespir han visitat l'entitat social Espiral, d'atenció a la infància, joventut i família

\ El director d'Espiral, Xavier Torrens, ha presentat la Memòria 2019 de l'entitat en l'Espai Comunitari

Espiral rep el suport de la conselleria des de l'any 2015 i desenvolupen programes com FORO, de formació i orientació laboral, que recull diferents accions encaminades a millorar l'ocupabilitat de persones en situació d'exclusió o en risc d'exclusió. El programa FORO és un espai obert i gratuït per accedir a internet i poder fer recerca activa de feina; la necessitat de trobar suports per fer el CV i cartes de presentació amb suport i orientació individual; els mitjans per imprimir i enviar-los i fer telefonades relacionades amb ofertes d'ocupació; el treball en habilitats socials i prelaborals; la necessitat assolir coneixements en competències laborals que optimitzin els processos de recerca de feina i garanteixin l'aprenentatge de les funcions pròpies del lloc de feina i la manca de suport i/o seguiment una vegada finalitzat l'itinerari d'orientació laboral.

Els imports concedits al programa FORO d'inclusió social són:

- 8.927 € el 2015
- 17.602 el 2016 (import bianual)
- 36.562 € el 2018 (import bianual)

Amb relació a les subvencions de l'IRPF, Espiral ho ha destinat al Programa OBERT, d'inclusió amb infants i famílies de perfil variat que necessiten suport, sigui per motius de vulnerabilitat o exclusió social, de conciliació de vida laboral i familiar, manca de família extensa o necessitats de suport escolar a les barriades de la Platja de Palma i municipis de Palma i Llucmajor.

Els objectius d'OBERT són donar una resposta integral a les necessitats de suport, educatives i d'oci dels infants i de les seves famílies, afavorir una conciliació real de la vida familiar i laboral y la igualtat d'oportunitats i de prevenció de situacions de risc social. Actualment aquest programa inclou un servei de ludoteca i oci, un servei de suport a l'estudi a primària i secundària, psicomotricitat per a infants de 3 a 6 anys, patis oberts, atenció i suport a famílies i Obert al barri.

Els imports concedits de l'IRPF són:

- 25.720 € el 2017
- 56.537 € el 2018-2019