torna

Detall de la notícia

Reactivació econòmica: El Govern obre una consulta de mercat per trobar solucions innovadores vinculades a Turisme, Salut i Tecnologia per fer front a la COVID-19

El Govern de les Illes ha obert una consulta de mercat per a trobar solucions innovadores en l'àmbit turístic, de la salut i de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), que serveixin per fer front a les necessitats generades per la COVID-19.

L'objectiu d'aquesta convocatòria, les bases de la qual ja es poden consultar a la publicació del darrer BOIB de l'1 d'Agost, boib.caib.es, és utilitzar aquestes solucions per impulsar la Compra Pública Innovadora. En aquest sentit s'hi podran presentar aquelles empreses o particulars que presentin propostes i serveis que serveixin per donar resposta a tots els reptes ocasionats per la Covid-19 en el sector públic i trobar solucions innovadores que permetin dissenyar l'estratègia de Balears destinació segura a través de Compra Pública Innovadora. En concret, es cercaran solucions innovadores vinculades a l'àmbit de la salut, turisme i Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).

Es tracta d'una consulta gestionada per la Direcció General d'Innovació, juntament amb l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació; la Direcció General de Modernització i Administració Digital i la Fundació BIT.

Des del Govern es considera que impulsar la compra pública és una clara oportunitat per a poder dissenyar unes Illes Balears segures amb tecnologies innovadores de control i gestió front a la COVID-19, i alhora reactivar el teixit empresarial productiu, ja que incentiva la innovació dins les empreses, i alhora, la creació de feina estable i de qualitat.

La Compra Pública Innovadora (CPI) és una actuació administrativa de foment de la innovació a través de l'adquisició per part del sector públic de nous béns i serveis, que permet contractar serveis empresarials dissenyats per aportar solucions davant un repte o necessitat que no es troba al mercat. D'aquesta manera, amb la CPI es fomenta que l'Administració Pública pugui realitzar una compra intel·ligent millorant les seves necessitats o serveis a través de la I+D+i, al temps que fomenta la innovació empresarial a través d'una consulta activa.

El termini per presentar propostes o solucions a aquesta consulta de mercat finalitzarà el pròxim 1 d'octubre del 2020 i per a qualsevol dubte o informació els interessats poden adreçar-se al correu comprapublicainnovadora@fundaciobit.org