torna

Detall de la notícia

Imatge 4309051

Santiago demana al Govern central eliminar els requisits de la FIFA que dificulten i demoren que menors sense nacionalitat espanyola puguin federar-se

La consellera ha traslladat al ministre d’Esport i al Consell Superior la petició dels clubs i ho considera un fet discriminatori

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha enviat una carta al ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribe, i a la presidenta del Consell Superior d'Esports, Irene Lozano, on els fa una sèrie de peticions per gestionar i millorar les polítiques esportives en el marc de la cooperació institucional.

La primera petició que fa la consellera en la seva missiva és que s'eliminin els elements discriminatoris, imposats per la FIFA, que dificulten i demoren durant mesos la inscripció de menors que no tenen la nacionalitat espanyola, però viuen aquí, en les competicions federatives de futbol.

Santiago especifica a la carta que aquest fet "no només pot generar desmotivació entre els menors i les seves famílies, sinó que pot anar contra la normativa, ja que la legislació espanyola en matèria d'infància i adolescència, així com els tractats internacionals, impedeixen la discriminació per qüestions de nacionalitat".

En aquest punt, la consellera afegeix la següent reflexió: "tots sabem el potencial que té l'esport per afavorir la integració i la cohesió social. Aquesta mena de restriccions dificulten la tasca que, des de les administracions municipals, insulars i autonòmiques, es realitza per facilitar la integració social de les persones immigrants".

En segon terme, demana la modificació de la llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, per desenvolupar normes i mesures específiques per a les entitats esportives sense ànim de lucre. Santiago fa aquesta petició perquè passa pena que la legislació estatal aplicable en matèria laboral i esportiva pot posar en perill alguns clubs, especialment el seu esport base.

La consellera argumenta que "a Espanya hi ha milers de clubs esportius, d'Esport base, que subsisteixen gràcies a l'acció voluntària d'entrenadors i altres figures esportives. Molts d'aquests clubs són modestos, econòmicament parlant, i l'única retribució que poden aportar és cobrir les despeses necessàries per realitzar l'activitat esportiva".

Finalment, exposa a Rodríguez Uribe i Lozano la necessitat d'abordar amb la màxima agilitat la regulació de l'exercici professional a l'àmbit esportiu. Proposa que es faci per dues vies: una norma específica i en el marc d'una nova llei de l'esport espanyol.

Santiago explica que ja sap que estan fent feina en aquest sentit, però recalca que "per a la nostra Comunitat és especialment important aquesta regulació, ja que no tenim competències per fer-ho a escala autonòmica".