torna

Detall de la notícia

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge amplia el termini i la quantia de les ajudes de lloguer per a afectats per la crisi de la COVID-19

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha ampliat el termini i també la quantia total de les ajudes de lloguer destinades a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19. Les ajudes, que es podien demanar fins demà dia 31 de juliol, ara es podran sol·licitar durant tot el mes d'agost, fins al dia 31.

La partida total que es dedica a aquestes ajudes passa de 3,2 milions a 4 milions d'euros. El tràmit telemàtic per presentar la documentació es va obrir el 6 de juliol de 2020 i per ara s'han rebut unes 1.000 peticions. Les sol·licituds es poden presentar només telemàticament. Tota la informació sobre la convocatòria i el procediment per demanar-les es troben a http://habitatge.caib.es.

Aquestes ajudes per al pagament del lloguer per part d'afectats per la COVID-19 són diferents de les ajudes de lloguer ordinàries que convoca el Govern de les Illes Balears cada any i es destinen a persones que han perdut la feina per culpa de la pandèmia, que s'han vist afectades per un ERTE, autònoms que s'hagin donat de baixa o que hagin patit una reducció significativa d'ingressos, treballadors de temporada que no siguin fixos discontinus, treballadors que hagin reduït la seva jornada per cuidar familiars, persones que acreditin trobar-se en situacions d'especial vulnerabilitat i dones víctimes de violència de gènere que hagin patit aquestes situacions durant el confinament.

Precisament per incloure aquest darrer grup, les dones víctimes de violència de gènere, l'IBdona ha aportat a la convocatòria 296.804,02 euros addicionals per contribuir a les ajudes que puguin necessitar les afectades.


La dotació original de la convocatòria era de 3.225.350 euros, dels quals, 2.400.000 euros van ser l'aportació extraordinària al Pla Estatal d'Habitatge per part del Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana amb motiu de la COVID-19, que es van complementar per part de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge amb 825.350 euros provinents del romanent de la convocatòria extraordinària de lloguer de 2018.

El Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol sobre mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits del transport i l'habitatge, en el seu article 32 autoritza les comunitats autònomes perquè puguin disposar dels romanents dels fons transferits per l'Estat durant els exercicis 2018 i 2019 per a l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Per aquest motiu, s'han pogut afegir ara 574.759,62 euros addicionals a la convocatòria COVID-19.
Per tant, s'amplia en 871.563,94 euros la dotació de les ajudes al lloguer COVID-19, que arriben així a un pressupost de 4.096.913,94 euros.

Aquesta ajuda es pot demanar per un màxim de sis mesos de lloguer, d'abril a setembre. Les poden sol·licitar totes les persones que acreditin estar en les situacions de vulnerabilitat socioeconòmica descrites abans, i tinguin un lloguer d'habitatge habitual amb una renda mensual màxima de 900 euros. A més, la renda màxima bruta mensual de la família ha de ser de fins a IPREM x 3 (aproximadament 22.500 euros), tot i que aquesta xifra s'amplia per famílies nombroses o quan hi ha persones amb discapacitat.

Es poden rebre fins a 600 euros mensuals, en el cas general, que poden arribar als 800 euros en el cas d'especial vulnerabilitat o dones víctimes de violència de gènere, que s'hauran de destinar a pagar el lloguer o retornar els microcrèdits ICO pel pagament de lloguers.

Tota la informació sobre la convocatòria i el procediment per demanar-les es troben a http://habitatge.caib.es. En el següent enllaç es pot descarregar la sol·licitud: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4272274&coduo=199&lang=ca