torna

Detall de la notícia

AMPLIACIÓ del termini per presentar les sol·licituds per les ajudes COVID-19 per al lloguer d'habitatges

D'acord amb el que s'estableix en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova l'ampliació de crèdit consignat en la Resolució de dia 29 de juny de 2020 (BOIB núm. 133, de 30 de juliol), s'acorda ampliar el termini de presentació de sol·licituds, que passa a finalitzar a les 23.59 hrs del 31 d'agost de 2020.