torna

Detall de la notícia

Imatge 4307779

El 97,3 per cent d'alumnes de 3 anys aconsegueixen plaça en algun dels centres que han triat en primera i segona opció

\ Es consolida el percentatge d’alumnat que aconsegueix plaça en els centres educatius de primera opció.

\ Enguany s’han presentat 756 sol·licituds menys d’escolarització que en el curs passat.

\  Destaca l’increment de 5 punts en el percentatge d’alumnat de 3 anys que ha entrat al centre de primera opció a Eivissa.

\ El 90% dels procediments s’han fet via telemàtica enfront del 9% de l’any passat.

 

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del cap del Servei d’Escolarització, José Antonio Cañabate, ha fet balanç avui del procés d’escolarització corresponent al curs 2020-2021.

Una vegada finalitzat el procés d’escolarització del curs 2020/21, enguany s’han presentat un total de 13.664 sol·licituds de tots els nivells educatius (756 menys que l’any passat), de les quals 9.143 corresponen a infants de 3 anys (461 menys que l’any passat).

Del total de places sol·licitades, 11.303 (82,7%) han aconseguit plaça en algun centre dels que havien triat en primera o segona opció, el que suposa un increment de 2,6 punts en relació a l’any passat,  i 10.457 (76,5%) l’han aconseguida en el centre de primera opció, el que suposa un increment de 2,1 punts en relació a l’any passat. Aquest darrer és el percentatge més alt dels darrers cursos.

Quant a l’alumnat de tres anys, que suposa el gruix d’alumnat que participa en el procés, 8.894 (el 97,3%) han aconseguit plaça en alguna de les opcions que triaren com a primera o segona opció, lleugerament per damunt que l’any passat, i 8.431 (92,2%) en la que triaren com a primera opció (l’any passat  92,4).

Martí March ha destacat que “si tenim en compte que hi ha menys infants que s’han inscrit, més alumnat de batxillerat i altres nivells que han sortit del sistema i més professorat és evident que de cara al curs vinent les ràtios continuaran baixant”. El conseller ha recordat que “el 97% d’alumnes de tres anys han aconseguit plaça a algun dels centres que han triat en primera i segona opció. Això es important perquè  consolida el percentatge de les famílies que accedeixen a l’escola que han sol·licitat i és una resposta a les crítiques de determinats col·lectius sobre que la llibertat dels pares no es respecta ja que les xifres que mostram avui indiquen que a totes les illes més del 90% dels infants han entrat al centre que tenien en primera o segona opció”.

Per la seva banda, Antoni Morante ha afegit que “quant a les xifres en matrícula en primera i segona opció en aquests moments hi ha poc marge de millora. Quant tenim xifres de que  a tres anys el 97% de les famílies poden optar al centre que han triat en segona i primera opció i que el 92% dels infants que entren ho fan directament a la primera opció, veurem poc marge de millora, de fet aquestes xifres son les millors com a mínim dels darrers 8 cursos”.

Per illes, el percentatge d’alumnes de 3 anys que han aconseguit la plaça que sol·licitaren en primera opció són:

  • Mallorca: 7.197 places sol·licitades i 6.621 (92 %) han aconseguit plaça al centre de 1a opció. L’any passat va ser del 93,3%.
  • Eivissa: 1.162 places sol·licitades i 1.054 (90,7%) han aconseguit plaça al centre de 1a opció. El curs passat va ser el 85,8%.
  • Formentera: 80 places sol·licitades i 80 (100%) han aconseguit plaça al centre de 1a opció. L’any passat va ser el 97,9%.
  • Menorca: 704 places sol·licitades i 676 (96,02 %) han aconseguit plaça al centre de 1a opció.  L’any passat va ser el 94,1%.
  • Total Balears: 9.143 places sol·licitades i 8.431 (92,21 %) han aconseguit plaça al centre de 1a opció. L’any passat va ser del 92,4%.

Enguany la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19 ha suposat la modificació dels processos d’escolarització del curs 2020-21. Un dels canvis més importants ha estat la recomanació que els tràmits d’escolarització es fessin de manera telemàtica sempre que fos possible.

Una vegada finalitzat el procés, s’ha constatat que el 89,74%% de les sol·licituds s’han fet via telemàtica i, en el cas de l’alumnat de quart d’infantil (tres anys), el 91,61%. Aquests xifres superen en molt els nivells de l’any passat ja que, en total, es varen fer via telemàtica el 8,6% de les sol·licituds i, en el cas d’infantil, el 9,6%.

Tot i la novetat del sistema s’ha d’assenyalar el baix nombre de sol·licituds excloses, només 5, que suposen el 0,04% del total.

ESCOLARITZACIÓ CURS 2020-2021

4t infantil

 

Total Sol·licituds

Fet tramit

Excloses

Han obtingut plaça

han obtingut plaça en primera opció

No han obtingut plaça

Eivissa

1162

1086

0

1111

1054

51

Formentera

80

80

0

80

80

0

Mallorca

7197

6588

2

6999

6621

198

Menorca

704

622

0

704

676

0

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

9143

8376

2

8894

8431

249

 

 

 

 

 

 

 

%Eivissa

 

93,46

0,00

95,61

90,71

4,39

%Formentera

 

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

%Mallorca

 

91,54

0,03

97,25

92,00

2,75

%Menorca

 

88,35

0,00

100,00

96,02

0,00

 

 

 

 

 

 

 

%TOTAL

 

91,61

0,02

97,28

92,21

2,72

 

 

Tots els cursos

 

Total Sol·licituds

Fet tramit

Excloses

Han obtingut plaça

han obtingut plaça en primera opció

No han obtingut plaça

Eivissa

1773

1585

0

1491

1342

282

Formentera

97

96

0

94

92

3

Mallorca

10853

9784

3

8810

8172

2043

Menorca

941

797

2

908

851

33

 

 

 

 

 

 

 

Total

13664

12262

5

11303

10457

2361

 

 

 

 

 

 

 

%Eivissa

 

89,40

0,00

84,09

75,69

15,91

%Formentera

 

98,97

0,00

96,91

94,85

3,09

%Mallorca

 

90,15

0,03

81,18

75,30

18,82

%Menorca

 

84,70

0,21

96,49

90,44

3,51

 

 

 

 

 

 

 

%TOTAL

 

89,74

0,04

82,72

76,53

17,28