torna

Detall de la notícia

Informació pública del projecte d'ordre de modificació de l'Ordre del programa "Atura't"

Audiència i informació pública del projecte d'ordre de modificació de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, de 29 de juliol de 2008, per la qual es posa en marxa el programa "Atura't"

D'acord amb la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports (publicada en el BOIB núm. 132, de 28 de juliol de 2020) s'ha obert un procés d'informació pública durant 15 dies des de l'endemà de la publicació en el BOIB, mitjançant la qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Secretaria General de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, a la Plaça de la Drassana, núm. 4, de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a la Secretaria General de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Igualment, s'ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant aquest enllaç: (http://participaciociutadana.caib.es)
Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o l’entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.

Podeu veure la documentació relacionada al Portal de transparència.